Tüp Bebek

Tüp Bebek, Kimlere, Nasıl Uygulanır ve Fiyatı Nedir?

Günümüzde sık görülen problemlerden biriside kısırlık ve benzeri nedenlere doğal yollarla bebek sahibi olunamamasına bağlı tüp bebek tedavisine başvurulmasıdır. Söz konusu durumlara genetik, fizyolojik, çevresel, beslenme gibi faktörler de etki edebilmektedir. Açıklanamayan infertilite (kısırlık),  genetik faktörler, enfeksiyon, tüplerde tıkanma, sperm kalite düşüklüğü veya çeşitli nedenler doğrultusunda çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olabilmek için başvurduğu yöntemlerdendir.

Tüp bebek tedavisinde olgunlaştırılan yumurtaların toplanarak baba adayından alınacak spermlerle laboratuvar ortamında birleştirilmesi ve oluşan embriyoların anne adayının rahmine yerleştirilmesidir.

Gebelik sonucu elde etmeye yönelik çalışmaları ifade etmektedir. Yapılan bu işlemler genel olarak iki haftalık bir süreci ifade etmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta ve Spermler Eşlerin Kendilerine mi aittir?

Tüp bebek tedavisinde anne ve baba adaylarının kendi yumurta ve spermlerinden alınan yumurta ve spermler kullanılarak uygulanmaktadır.

Tüp bebek tedavisi zaman isteyen girişimsel bir süreç olması nedeniyle anında sonuç vermesi beklenememektedir. Tüp bebek tedavisinde söz konusu işlemler uygulansa dahi işlemlerin neticesinde kesin bir gebelik sonucunun ortaya çıkacağından bahsetmek mümkün olamamaktadır.

Anne adayından alınacak olan yumurtaların babalardan alınacak olan spermlerin laboratuvar ortamında döllendirilmesi sonucu elde edilecek en kaliteli embriyoların kadın rahmine tekrar yerleştirilmesi sürecini ifade etmektedir. Söz konusu tedavinin fikirleri 1930’larda gündeme gelmiştir.  Tedavinin uygulanması ve tedavi neticesine bağlı olarak gerçekleştirilen ilk canlı doğumu 1978 senesinde İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. Tedavinin ilk uygulanmaya başladığı bu dönemde tüp bebek tedavisi tedavileri yalnızca tüpleri tıkalı olan hastalara uygulanmaktaydı. Ancak mevcut duruma gelindiğinde ise erkeklerdeki kısırlık problemi de dahil olmak üzere çok sayıdaki kısırlık problemlerinin %80’inde de uygulanabilen bir tedavi sürecini ifade etmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanır

 • Kısırlık olarak da ifade edilebilen açıklanamayan infertilitesi bulunan kişilerde
 • Kadınlarda bulunan fallop tüplerinin ikisinin de tıkalı olması durumunda
 • Yumurtalama bozuklukları ve görülecek olan ileri derecedeki polikistik over sendromu
 • Yumurtalık rezervlerinde görülecek olan düşüklükler
 • Endometriozis hastalığı ve çikolata kisti olarak ifade edilen endometriyoma durumları
 • Kadınlarda görülecek olan ileri yaş durumu
 • Sperm sayı ve kalitelerinde görülen bozuklukların yanı sıra azospermi durumlarında
 • Aşılama uygulamalarında görülen başarısızlık
 • İmmünolojik sorunlar
 • Tedavinin uygulanacağı kişilerde genetik olarak araştırılması gereken durumların bulunması

Tüp Bebek Aşamaları

Günümüzde çok sayıda merkez tarafından uygulanan tüp bebek tedavileri diğer pek çok tedavi süreci gibi bir takım aşamalardan oluşmaktadır.

Tüp Bebek Muayenesi, Tedavi Planı ve İlk görüşme

 • Tüp bebek tedavisinde gerçekleştirilecek olan aşamaların ilkini bu tedaviyi gerçekleştirmek isteyen kişilerle ilk görüşme aşaması yer almaktadır. Bu aşamada kişilerin gerçekte böyle bir tedavi sürecine ihtiyaç duyup duymayacağına ilişkin araştırılmaktadır. Tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyulması halinde kişilere uygulanacak olan tedavilerin başarı oranları hakkında bilgilendirme yapılarak uygulanacak olan tedavi planı netleştirilmektedir.

Yumurta Toplama

 • Gerçekleştirilecek olan ilk görüşmenin sonrasında yumurtalıkların uyarılması aşamasına geçilmektedir. Bu işlem adet sürecindeki kadınlarda iki ya da üçüncü günlerinde ultrason aracılığıyla rahimle beraber yumurtalıkların olması gereken düzeyde ve normallikte olmasıyla ilgili kontroller yapılır. Görülebilecek bir problem varsa bunun tedavisi yapılmaktadır. Eğer bütün kontroller olması gerektiği gibi sonuçlanırsa yumurta geliştirici iğne tedavisi gerçekleştirilmektedir. 2 – 3 günlük periyotlarla ultrasonun yanı sıra kandaki ilgili hormon miktarına bakılmakta yumurta gelişimi incelenir. Yumurtaların belirli bir büyüklük ve olgunluğa erişmesinin ardından yumurtalara çatlamalarını sağlayacak iğne yapılmakta takip eden 34 – 36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmektedir.
 • Yumurtaların toplanma işlemleri tedavi sürecinin en ağrılı dönemlerinden birisini oluşturmakta ve anestezi aracılığı ile yumurtalar toplanmaktadır. Bu nedenle söz konusu işlem öncesi hastaların 6 – 8 saat aralığında aç olması gerekmektedir. Yumurtaların toplanması işlemi hemen hemen 20 – 30 dakika aralığında sürmektedir.

Embriyoloji, Laboratuvar Süreci

 • Yumurtaların toplanmasının ardından ise yumurtaların döllenmesi işlemi yer almaktadır. Toplanan laboratuvara gelmesinin ardından seçilecek olan yumurtalara spermlerin döllenmesi işlemi uygulanır. Döllenen yumurtaların gelişimleri takip edilerek içlerinden kaliteli embriyoların seçilmesi sonrası söz konusu embriyolar anne rahmine yerleştirilmektedir. Bu işlemler genellikle üç ya da beşinci günde transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. Ancak bu işlem her zaman transferin kaçıncı gün yapılacağı embriyo sayısı, embriyo kalitesi ve tedavi işleminin uygulandığı hastaların özellikleri doğrultusunda değişkenlik göstermektedir.

Embriyo Transferi

 • Tüp bebek tedavisindeki son aşamayı ifade edecek olan embriyo transferi genel olarak ağrısız bir süreci ifade etmektedir. Genellikle ağrısız olan bu işlem anesteziye ihtiyaç duyulmadan yapılan bir işlemdir. İşlemin yapılacağı bölgenin temizlenmesinin ardından embriyolar kibar bir şekilde rahim içerisine yerleştirilmektedir. Transfer işlemi tamamlandıktan sonra embriyoların gelişmesi ve rahime tutunması amacıyla bir miktar beklendikten sonra transferin ardından 12 gün geçmesinden sonra gebelik testi uygulanmaktadır.

Kısacası tüp bebek tedavisinin aşamaları ovulasyon indüksiyon, yumurtaların toplanması, spermlerin alınması, dölleme işlemi ve embriyo transferi işlemlerinden oluşmaktadır. Anne adayından alınan yumurta ve baba adayından alınacak spermlerin dış ortamda döllenmesi sonrası anne rahmine yerleştirilmesi sürecini içermektedir.

 

Tüp Bebek Tedavi Süresi Nedir?

Tüp bebek tedavisinde süre adet döneminin iki ya da üçüncü günü başlanmaktadır. Tedavinin aşamaları ile birlikte tedavinin süresi 15 – 18 gün aralığında sürmektedir. Tüp bebek tedavisinde süre kullanılacak olan ilacın dozunun yanı sıra asıl etken olan hasta faktörü doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Tüp bebek tedavisinde hastalar sıklıkla kontrole çağrılmaktadır. Yumurtaların belirli bir büyüklüğe gelmesinin ardından hastalara çatlatma iğnesinin yapılması sürecine kadar geçen süre 10 – 12 gün aralığında iken çatlatma iğnesi sonrasındaki 34 – 36 saat anestezi eşliğinde yumurtaların toplanması işlemi uygulanmaktadır. Toplama işleminden sonra ise dölleme işlemi yapılarak kaliteli embriyoların anne rahmine transferi gerçekleştirilir. Böylelikle tüp bebek tedavisi süreci hemen hemen 15 – 18 günlük bir süreci ifade etmektedir.

Tüp Bebekte Başarı Oranı Nedir, Nasıl Artırılabilirim?

Tüp bebek tedavisinde başarı durumu tedavinin uygulandığı merkeze ve tedavinin uygulandığı çiftin özelliklerine ve durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak uygulanan tedavi sonrası hamile kalma oranı %30 – %70 aralığında olmaktadır. Tüp bebek tedavisinde başarı oranını etkileyen temel faktör olasının yanında en önemli faktör tedavinin uygulanacağı kadının yaşı olmaktadır. Kadınlar için ideal olan üreme dönemi 20 – 30 yaş aralığında olmaktadır. Bu nedenle de ilerleyen yaş döneminde yaşı genç olan kadınlara göre başarı oranı azalmaktadır. Bu nedenle de yaş olarak ilerlemiş kadınlarda başarı oranı düşse de spermlerin durumu da tüp bebek şansını etkilemektedir. Özel Tedavi Yöntemlerinden olan Balanslama Konsepti veya Tüp Bebek PRP Yöntemi ile başarı şansını artırılabilir.

Erkek Faktöründe Tüp Bebek Başarısı

Baba adayına ait spermlerin ağır hasarlı duruma sahip olması da tüp bebekte başarı şansını etkilemektedir. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler arasında rahim içerisi durum da etkili olmaktadır. Rahim içerisinde embriyoların tutunması sürecini engelleyecek olan yapışıklık, myom ya da polip oluşumu gibi faktörlerin varlığının yanı sıra hidrosalpenks olarak ifade edilen tüplerin iç kısımlarının suyla dolu olması ve çikolata kisti olarak bilinen endometrioma unsurları da  tüp bebek başarısında olumsuz etmenler olarak kendilerini göstermektedir.

Söz konusu faktörler doğrultusunda ise genellikle tüp bebek tedavisine başlanılmadan önce tüp bebek tedavisini olumsuz etkileyen faktörlerin olup olmadığına ilişkin araştırmaların yapılması gerektirmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde ise söz konusu faktörlerden birinin bulunması halinde öncelikli olarak bu etkenlerin ortadan kaldırılması işlemi yapılır ve daha sonrasında tüp bebek tedavisine başlanmaktadır.

Tüp bebek başarı şansını etkileyen faktörler

Kısacası tüp bebek tedavisinin başarısını ve tedavi sürecini etkileyen çok sayıda etken faktör bulunmaktadır. Tüp bebek tedavisinde tedavi sürecine yanıt her kişide değişiklik gösteren bir durumu ifade etmektedir. Bu nedenle de söz konusu işlemler çok geniş bir süreci ve çok farklı durumları içine almaktadır. Tüp bebek tedavisinde 35 yaşını doldurmamış bireylerde ve yumurtalık rezerv miktarı doğrultusunda başarı şans oranı %40 – %45 aralığında seyrederken 40 yaşını aşmış olan kadınlarda bu oran %10 – %15 aralığına düşmektedir. Tüp bebek tedavisi uygulamalarında ve süreçlerinde herhangi bir kısıtlama olmasa da söz konusuz uygulamaların sayısı zamanla gebelik sansını etkilemekte ve düşüş görülmesine neden olabilmektedir. Tüp bebek tedavilerinde gebelik sonucuna ulaşılmasının en yüksek olduğu dönemler genellikle ilk üç deneme de  en üst seviyede olmaktadır.

Uygulanacak olan her tedavide gebelik sonucunun elde edilmesi şansı olsa da sadece gebelik şansının istatistiğini ifade etmektedir. Tüp bebek işlemlerinde tedavi işleminin yapılacağı çiftlerin %70’inde gebelik sonucu elde edilirken yalnızca %30’luk miktarında gebelik sonucu elde edilememektedir. Ancak yeni tekniklerin gelişmesi ile örneğin tüp bebek PRP yöntemi, azospermi / kısırlık yaşayan erkekler de hiç şansı olmadığını düşünenler için; yeni rosi tekniği ile %10-17 arasında tüp bebek başarı şansı ile baba olabilmektedirler.

Tüp Bebek Tedavisinde Riskler

Tüp bebek tedavi sürecinde görülebilecek en temel risklerin başında yumurta toplama sürecinde anestezi ya da iğneye bağlı yaralanma durumların oluşması yer almaktadır. Diğer bir risk unsuru ise normal gebeliklerle farklılıkları olmasa da tedavi genel itibariyle ileri yaşlarda uygulanması nedeniyle yaşa bağlı olarak düşük durumu görülmesi de risk oluşturmaktadır. Tüp bebek tedavisinde oluşabilecek riskler arasında dış gebelik ve OHSS olarak bilinen ovarian hiper stimülasyon sendromu da yer almaktadır. Tüp bebek tedavisi risklerinden en çok görülenlerinden bir diğeri ise çoklu gebelik durumu ve oluşan çoğul çoğul gebeliklerin beraberinde getireceği erken doğum ya da düşük doğumlar yer almaktadır.

Tüp Bebek Tedavisine Hazırlık

Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce en başta anne baba adaylarının yaşı, sağlık durumları ve infertilite durumları gibi unsurların yanı sıra yapılması gereken çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Hazırlık sürecinin ilk aşamasını over rezerv testi oluşturmaktadır. Bu test yumurtalık kalitesi, yumurta sayısı gibi unsurları ölçen testi ifade etmektedir. Somon analizi ise baba adayına uygulanacak olan ve tedavi öncesi spermlerin değerlendirilmesini sağlayan aşamayı ifade etmektedir. Anne ve baba adayları üzerinde yapılan hazırlıkların yanında  embriyo yada bebek üzerinde de birtakım testler uygulanmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları taraması ise bebek adayı ya da embriyolar üzerinde yapılan ve onlarda karşı karşıya kalınabilecek olan hastalıkların taranmasını ifade etmektedir.

Rahim boşluğu değerlendirmesi olarak da bilinen endometrial kayilenin değerlendirilmesi embriyonun yerleştirileceği alanda herhangi bir engelin olup olmadığının değerlendirilmesini ifade etmektedir. Tüp bebek tedavisi öncesi uygulanacak olan bu işlemler anne adayı, baba adayı ve embriyonun yanı sıra embriyonun gelişeceği alanın da uygunluğunu ölçmekte ve gerekli durumlarda alınması gereken önlemlerin önceden alınmasını sağlamaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Tüp bebek tedavisinde uygulanan en yaygın tedavi yöntemini mikro enjeksiyon yöntemi olmaktadır. Mikroenjeksiyon yönteminin uygulandığı alanlar spermlerdeki hareketlilik oranının ve sayısal olarak az olduğu, şekilsel bozuklukların olduğu ve yumurta sayılarının az olması durumlarında uygulanmaktadır. Söz konusu işlem yapılmadan önce toplanmış olan birtakım işlemlerden geçirilmesinin ardından yumurtalar çevrelerinde bulunmakta olan ve ihtiyaç bulunmayan dokulardan arındırılması sağlanmaktadır. Yumurtaların arındırılması işleminden sonra ise mikroenjeksiyon işlemi gerçekleştirilmektedir.

En çok uygulanan tüp bebek tedavisi yöntemlerinden bir diğeri ise In Vitro Maturasyon yöntemi olmaktadır. Uygulanacak olan işlem yumurta rezervi bol miktarda olan ve polikistik over sendromu olan hastalarda görülebilecek birtakım sorunların giderilmesi amacıyla uygulanan bir yöntemi oluşturmaktadır. Söz konusu yönteme göre yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmesi yumurtaların tam olarak olgunlaşması beklenmeden toplanmakta ve gerekli olan olgunlaşma süreci laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Fakat söz konusu yöntem uygulanmadan önce mümkün olduğu kadar eleyici davranılması gerekmektedir. Bunun nedeni ise daima yeterli miktarda yumurta elde edilemeyebileceğinden kaynaklanmaktadır.

Tüp Bebek Fiyatı Nedir?

Günümüzde sıklıkla uygulanan ve pek çok çiftinde çocuk elde edebilmek için başvurduğu ya da başvurmak istediği bir yöntemi ifade etmektedir tüp bebek. Ancak kimi zaman tek bir tedavi sonucu elde edilebilse de kimi zaman da tekrar tedavi sürecinin uygulanması gerekebilmektedir. Bu nedenle de her uygulanan tedavi kesin sonuç vermemesi nedeni ile tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftler söz konusu tedavi sürecinin maliyetine ilişkin araştırmalar yapmaktadırlar.

Tüp bebek tedavisi için aile adaylarının ödeyecekleri tüp bebek fiyatı ve diğer ücretler başta tedaviyi alacakları merkez olmak üzere çok çeşitli faktörlere göre şekillenmektedir. Tüp bebek fiyatı nı etkileyen pek çok etkenin arasında hastaların durumu, kadının yaşı ve baba adayının sperm durumu gibi çok sayıda faktör doğrultusunda bir fiyat belirlemesi yapılmaktadır. Tüp bebek fiyatı’nı faktörler arasında tüp bebek tedavisine başlanmasını geciktirecek olan miyom ve benzeri sorunların da eklenmesi ile elde edilecek sonuçlar söz konusu işlemler de tüp bebek fiyatlarını etkileyen faktörlerdir.

En Uygun Tüp Bebek Fiyatı

Yumurta toplama, embriyo oluşturulması ve anne rahmine transferinin gerçekleştirilmesi tüp bebek tedavi sürecini oluşturmaktadır. Tedavi sürecine başlanmadan yapılması gereken bir takım kontrol, tedavi ve çeşitli gereklilikler doğrultusunda tüp bebek fiyatı da artmaktadır. Aynı zamanda tüp bebek fiyatı nı TESE, ICSI, embriyonun dondurulası ve embriyo kılıfının inceltilmesi gibi işlemlerin yanı sıra tedavi öncesi yapılacak genetik inceleme ve benzeri faaliyetler de tüp bebek fiyatı nı belirleyici faktörler arasında yer almaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Sorular

Anne rahmine kaç adet embriyo transfer edileceği sorusu cevaplanması gereken ilk soru olmaktadır. Bu noktada anne adayının yaşı ve tedavi sürecinde kaç adet sağlıklı embriyo elde edileceğine göre karar verilmektedir. Cevaplanması gereken diğer bir soru ise fazla olan embriyoların ne yapılması gerektiğine ilişkindir. Fazla embriyoların dondurularak daha sonra tekrar tüp bebek denemesi yapılacağı zaman gerekli olan denemelerde kullanılmaktadır. Karşılaşılabilecek bir diğer soru ise çoğul gebelik olması durumunda ne yapılmasına ilişkin olan sorudur. 2 ya da daha fazla olan embriyo gebelik ve erken doğum olasılıklarını oluşturması nedeniyle söz konusu embriyolardan birinin kalbini durdurmak gerekmektedir.

Tüp Bebek Merkezi Ankara

Tüp Bebek Merkezi Antalya

Tüp Bebek Merkezi Maraş

Contact Form Demo