Tüp Bebek

 • Gürgan Tüp Bebek Merkezleri Ankara

Tüp bebek

Tüp Bebek

Tüp Bebek Nedir, Nasıl Uygulanır? Tüp bebek işlemi; infertilite tedavisi ile gebe kalma şansı özellikle kadın yaşı ve kan AMH düzeyi ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte ultrasonografik ovaryan reserve tespiti, çiftin infertilite süresi, infertilite nedeni, kaç kez tüp bebek tedavisi uygulandığı. Daha önceki denemelerde başarı elde edilip edilemediği, daha önceden kişinin gebe kalıp kalmadığı tedavinin sonucunu etkileyen diğer parametrelerdir.

Tüp Bebek Kimlere Uygulanır 

 • İyi kalitede embriyo transferine rağmen oluşan tüp bebek başarısızlıklarında
 • Rahim için kalınlığının artmadığı olgularda
 • Polikistik over hastalığında
 • Çikolata kistlerinde
 • Rahim içi zarını etkileyen mikro damarlarda artmış pıhtılaşma sorunlarında
 • Rahim içinde çeşitli problemlerle gömülme probleminin olduğu çeşitli testler sonucunda saptanan kadınlarda yapmakta ve gebelik oranlarında önemli artışlar gözlemektedir.

Tüp Bebek Tedavileri

 • İlaçsız Tüp Bebek  ( IVM )

Gürgan Clinic olarak tüp bebek tedavisinde Türkiye’de çok önemli bir ilke imza atarak IVM, yani ilaçsız tüp bebek tekniğini uzun yıllardır başarı ile devam ettirmekteyiz. IVM tedavisi dikkatle ve uygun hasta grubuna sunulması gereken ve gebelik şansı %30-35 arasında değişen bir opsiyondur. IVM tedavisinde hormon tedavisinin yan etkileri görülmemektedir. Fakat çeşitli endikasyonlar nedeniyle tüm hasta gruplarına uygun değildir. Normal tüp bebek tedavisi, yani hormon uyarısı ile uygulanan konvansiyonel tedavilerin uygulanması gereken birçok vaka bulunmaktadır.

Bu grubu şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Ultrasonikover görünümüne göre IVM tercih edilmeyen vakalar,

 • Öncesinde başarısız IVF denemeleri olan vakalar ve çifte özel olarak diğer detaylar ile değerlendirildiğinde öncelikle hormonal uyarı ile tüp bebek tedavisi verilmesi gereken vakalar.Şunu da vurgulamak gerekir ki IVM ile kıyasla hormonal uyarı ile tüp bebek tedavisi %40-50 gibi daha yüksek başarı şansına sahiptir.

IVF ve ICSI teknikleri

Tüp bebek tedavisinde iki yöntem uygulanmaktadır. Sperm problemi saptanmayan durumlarda laboratuvarda uygun şartlarda hazırlanmış spermlerle yumurtalar yan yana konularak dölleme sağlanır. (IVF). Sperm problemi olanlarda ve bazı ilave özel durumlarda ise spermler yumurtaları içine tek tek seçilerek yerleştirilerek konur ve dölleme sağlanır. ( Mikro enjeksiyon /ICSI)

Tüp Bebek Tedavisinde Psikolojik Gevşeme Uygulamaları

Tüp bebek tedavisinde olan kişilerin sosyal, psikolojik, ekonomik durumları; daha evvelki hastalıkları, tetkikleri ve tedavilere verdikleri cevaplar; başvurdukları zamandaki yaş, yumurtalık fonksiyonları ve hormonal durumları göz önüne alınmalıdır. Kadın ve erkeğin psikolojileri, çocuk istekleri, çocuksuzluğa bakış açıları, bu sorunu algılamaları, kendi erkek ve kadınlık kimlikleri ile bağdaştırmaları veya reddetmeleri; sosyal, ekonomik baskıların yarattığı ruhsal baskılar, çiftin birbirleriyle olan ilişkileri, iletişim sorunları, birbirlerine karşı olan duyguları, reaksiyonları, akraba baskıları vb. gebelik olasılıklarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Tüp Bebek Tedavi Bilgilendirme Toplantıları

İnfertilite hayatın her yönüne dokunabilen bir tıbbi hastalıktır. Tedavi sürecine başlarken ilk yapmanız gereken bu iş ile ilgili profesyonel kısırlık uzmanı ile akıl & beden sağlığı uzmanını bulmanızdır.Bu sürecin sizin üzerinizde yaratacağı tahribatı azaltmak ve başarıya giden en iyi stratejiyi belirlemede tedavi bilgilendirme toplantılarına katılmanız gerekecektir. Harekete geçmeden önce tedavi seçeneklerini, başarı oranları, tedavinin risklerini, ilaçların uygulamasını, ekonomik detayları, laboratuvarda gerçekleşecek tıbbi ve teknolojik süreçler bu toplantılarda detaylandırılacaktır. Bu konu ile ilgili okuyabileceğiniz en doğru kitap ve internet siteleri tavsiye edilecektir.

Nadas Tekniği

Tüp Bebek Tedavisinde Rahim İçi Zarı Gömülgenliğinin Arttırılması

Tüp bebek tedavisinde rahim faktörü çok önemlidir. Embriyonun sağlıklı tutunabilmesi için rahimin gebelik kapasitesinin iyi olması gerekir. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında rahim içi değerlendirme son derece önemlidir. Sadece ultrason rahim içini net değerlendirmede sınırlı kalmaktadır. İlaçlı rahim filmi ise özellikte tüpleri değerlendirmede kullanılmaktadır, rahim içi değerlendirmede ise bazı yanlış sonuçlara yol açabilmektedir, bunun yanı sıra, bazen zahmetli ve ağrılı olmaktadır.

Histeroskopi;

Rahim içinin değerlendirildiği altın standarda sahip bir tekniktir. Son teknikle geliştirilen ofis histeroskopi ile hastalara anestezisiz, ofis şartlarında kısa sürede bu işlem uygulanabilmekte ve uterin sorunlar var ise aynı anda tanı konulup tedavisi yapılabilmektedir. Örneğin rahim içi adezyon alanları, polipoid gelişimler, uterin septum vakaları gibi yapısal ve endometrial hiperplazi, endometrit gibi patolojik boyuttaki sorunlar tedavi edilerek gebelik oranları artırılabilmektedir. Bizde Gürgan Clinic grubu olarak ofis histeroskopi ve tekrarlayan gebelik kayıpları ile ilgili birçok bilimsel çalışma yaptık ve bunlardan bilimsel dergilerde de yayınladık. Güvenle bu hizmeti hastalarımıza sunuyoruz.

Son gelişen teknoloji ise; rahim içinin gebeliği kabul etme potansiyelini artırmaya yönelik rahim hücrelerinin uyarılmasını sağlamaktır. Ofis histeroskopi ile rahim içi incelenmekte ve tüm yüzeylerine özel mikro alet yardımı ile ufak kesiler (mikrotravmav = injury) uygulanmaktadır. Böylece rahim hücrelerinde canlanma ve transfer edilen embriyoyu tutma potansiyeli artmaktadır. Gürgan Clinic olarak uzun süredir bu çalışmayı İngiltere Schefield Üniversitesi ile birlikte yürütmekteyiz ve olumlu sonuçlarımızı saygın bilimsel dergide yayınladık. Tüp bebek başarısını artırmada ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan vakalar da büyük bir açılım sağlamaktadır.

Neden? Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezleri

Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Prof.Dr. Timur GÜRGAN'dan Öneriler

Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Hormonal Bozukluklar ve Yumurtlama Sorunları Tedavileri

Yumurtlayamama ve hormonal bozukluklar kadın infertilitesinde en sık görülen problemlerin başında yer alır. Yumurtlayamama klinik olarak sıklıkla adet görememe, adet düzensizliği ya da tüylenmede artış ile kendini gösterir. Ultrasonografik olarak yumurta takibi yapılması, kan hormon düzeyleri ya da evde yapılan bir takım testler ile tespit edilen yumurtlayamama da yumurta yapımını artıran oral ilaçlar, enjeksiyonlar (recombinant ya da üriner-gonadotropinler) tedavi de başarıyla kullanılmaktadır.

Gebelik Şansını Arttıran Cerrahi Uygulamalar

Histereskopik ve Laparoskopik Ameliyatlar

Daha kısa ameliyat ve hastanede yatış süresi; Daha az ağrı; kısa zamanda iyileşme; kozmetik fayda; daha ucuz…
Endoskopik uygulamalar esas olarak iki yolla yapılmaktadır. Laparoskopi olarak adlandırılan teknikte, karın içinin görüntüsü, kameralar yardımıyla ameliyathane içerisindeki televizyon ekranlarına yansıtılmakta ve operasyon yapacak ekip tarafından karın içindeki bütün organlar kolaylıkla gözlenebilmektedir. Bu incelemeler sonucunda hastalık değerlendiriliyor, kesin teşhis konuluyor ve uygun olan operasyona karar veriliyor. Lazer elektrik enerjisi ve çeşitli kesici ve kan durdurucu aletlerin yardımı ile istenilen operasyon gerçekleştiriliyor.
Endoskopik yöntemlerle yapılan ameliyatlar karın kesisi ile yapılan açık operasyonlara göre önemli avantajlar sağlıyor. Her şeyden önce bu tip uygulamalar hastanede kalış süresini kısaltmakta. Dış gebelik, basit yumurtalık kistleri, endometriozis, idrar kaçırmalarının düzeltilmesi, myom’ların alınması ile ilgili operasyonlar sonrasında hastanın hastanede kalmasına sıklıkla gerek kalmıyor.

Kansız Ameliyatların Avantajları

Aynı gün evine çıkan hasta 48 saat içerisinde günlük yaşamına dönebilmenin avantajına sahip olabiliyor. Sayılan avantajlarından dolayı laparoskopik yolla yapılan uygulamalar histerektomi olarak adlandırılan çeşitli nedenlerle rahim çıkarılması için ve hatta kanserlerin ameliyatla tedavisinde de yaygın olarak tercih edilir hale gelmiştir. Bunda endoskopik ameliyatların açık uygulamalara göre daha az maliyete sahip olması da rol oynar.
Endoskopi uygulamalarını diğer bir şekli de histeroskopi denilen rahim içiyle ilgili olarak yapılan ameliyat şekilleridir. Histeroskopik ameliyatlarla yine rahim içinin gözlenmesini takiben ortaya çıkarılan polipler, myomlar, yapışıklıklar, rahim gelişme bozuklukları çok kısa sürede güvenli bir şekilde karın açılmasına gerek kalmaksızın tedavi edilebiliyor. https://www.gurganclinic.com/infertilite-kisirlik-nedir.html/infertilite-kisirlik-nedirsorunlarının tedavisinde önemli başarılar elde edilirken diğer tarafta menopoz öncesi ve sonrası ortaya çıkan başta sebebi belli olmayan kanamalar ve erken kanser teşhisi olmak üzere çeşitli sorunların tanı ve tedavisinde başarılı sonuçlar vermektedir…

Doğurganlığın Korunması Danışmanlığı ve Uygulamaları

Kanser hastalarındaki yeni tedavi seçenekleri kişinin hayatta kalma süresini bariz bir şekilde uzatmıştır. Genç hastaların kanser tedavilerinde, doğurganlığın korunması günümüzde süreçte önemli yer tutmaktadır. Üreme hücreleri için toksik olan tedaviye giden genç hastaların hepsinde doğurganlığın korunması hakkında bilgilendirilme yapılması şarttır. Sağlık Bakanlığının da izniyle günümüzde sperm, oosit ya da embriyo dondurulması işlemleri sağlıklı bir şekilde yapılabilmekte ve tedavi süreci biten hastaların üreme potansiyelleri korunabilmektedir.

Spermlerde Dölleme (Anomali ve Sperm DNA Hasarı) Tespiti ve Tedavisi

Spermin yumurtayı dölleme potansiyeli ve genetik yapısında oluşan ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sorunlar, yumurta döllenmesini olumsuz etkileyebilir.
Erkeklerde genetik yatkınlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, fazla kilo, ilerlemiş yaş veya çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek sperm problemlerinin önceden tespiti, tedavi için büyük önem kazanır. Spermlerde fonksiyon bozukluk oranının arttığı özel testlerle ortaya çıkarılırsa; tüp bebek tedavisinde yumurta içine konulacak spermlerin olgun ve genetik iyi durumda olanlardan seçilmesi lazımdır. Sorunu fazla şiddetli olan erkeklerde tedaviye başlamadan önce yapılan hayat tarzı değişiklikleri, vitaminler, antioksidanlar ve bitkisel tedavi fayda sağlayabilir.
Tüp bebek tedavisi esnasında dölleme kapasitesi fazla olan spermleri ayrıştırıcı sıvıların ve tekniklerin uygulanması yapılmaktadır. Ayrıca özel mikroskopların kullanılmasıyla yapılan IMSI, Polarize Mikroskop yardımıyla uygulanan ‘çift kırılma yöntemi’ ve yine özel mikroskoplara yerleştirilmiş bilgisayar teknolojisi ile çalışan ‘Chip‘lerin kullanılması ile genetik yapısı normal olan dölleme kapasitesi yüksek spermlerin seçimi yapılmakta ve başarı oranları önemli derece arttırılabilmektedir.

Üroloji ve Androloji Danışmanlığı

Anormal erkek üreme öyküsü olan ya da semen analizinde problem saptanan erkeklerin Androlog ya da ürolog tarafından komple tıbbi (Diyabetes Mellitus, Üst Solunum Yolu Hastalıkları) ve üreme öyküsü (Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, cinsel birleşme problemleri, geçirilmiş cerrahi, çevresel toksinler) alınarak detaylı genital muayenesinin yapılması zorunludur.

Intrauterin İnseminasyon (Aşılama)

Bir kadının gebe kalabilmesi için erkeğin sperminin rahim ağzını geçerek rahim içerisine girmesi ve oradan tüpe ulaşması sonrasında atılmış olan yumurtayı döllemesi gerekiyor. İnfertilite’nin bazı durumlarında; özellikle cinsel birleşmede güçlük, erkeğin semen parametrelerinden bir ya da birkaçında ki kısmi azalma, açıklanamayan kısırlık, rahim ağzının izin vermediği durumlar veya endometriosis de Aşılama tedavisi başarıyla uygulanmaktadır.
Etkin, non invazif, tüp bebek tedavisine göre daha ucuz ve kolay uygulanabilir bir metod olması sebebiyle, kadının gebe kalma şansını artıran tedavi seçeneğidir. Kadın Yumurtlama tedavisi ile yumurtası ultrason ile takip edilip çatladıktan sonra erkeğin spermi laboratuvara alınarak, yıkama sonrası seminal sıvısı ayrıştırılıp 2-3 saat içerisinde hazır hale getirilir. Muayene masasına alınan kadına speculum takılıp rahim ağzı görüldükten sonra hazırlanan sperm ince bir kateter yardımıyla ultrason eşliğinde Rahim içerisine enjekte edilir. Kısırlık sebebi ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak aşılama sonrası gebelik oranları 15-20% civarına ulaşmaktadır.

Hamile Kalma Olasılığını Arttıran Destekleyici Tedaviler

Erkeğe ait kısırlık sebeplerinin yaklaşık %30-80 ‘inde stresin spermler üzerinde yarattığı zararlı etkiler yer almaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çok pahalı olmayan Antioksidan destek ilaçların stresin yarattığı zararı azaltarak sperm kalitesini artırdığı ve bu yolla gebelik şansını yükselttiği bilinmektedir. Aynı şekilde kadında da; yumurtlayamama, kötü yumurta kalitesi, tıkanmış tüp ve endometriosis olgularında Antioksidan kullanımı gebe kalma şansını artırabilmektedir. Gürgan Clinic bu tür antioksidan tedavileri önermektedir.

Kadına Özel İlaç Seçimi ve Doz Ayarlaması

Kan AMH düzeyi, sonografik antral follikül sayımı, vücut kitle indexi, infertilite nedeni ve kadının yaşı başta olmak üzere, önemli faktörler göz önünde bulundurularak, kadına özel ilaç seçimi ve doz ayarlaması kliniğin kendi Gürgan Klinik tecrübemiz doğrultusunda yapılmaktadır. Bu ayarlama sayesinde tedavinin riskleri minimalize edilerek tedaviye yanıt optimize edilir.

Stres ve Kaygı Azaltma Teknikleri

Stres, kişinin tehdit olarak gördüğü yada hissettiği olay karşısında vücudunda meydana gelen birtakım değişiklikler olarak tanımlanabilir. Stresin kısırlığı nasıl etkilediği tam olarak açıklanamasa da uygulanacak olan tedavinin başarılı olma şansını azaltabilmektedir. Stresi azaltmak kişinin sağlığı için çok önemlidir. Birden fazla stresi azaltıcı teknikler tarif edilmiştir. Başlıca: Akupunktur, egzersiz yapmak, müzik dinlemek, masaj terapileri, meditasyon, yoga yapmak, yürüyüş yapmak, uzman eşliğinde stres azaltıcı grup terapilerine katılmak, destek ve eğitim gruplarına katılmak vb. sayılabilir.

Uluslararası Merkezlerle Danışmanlık Hizmeti

Uluslararası isim yapmış bilim adamları ve merkezlerle işbirliği yapan, yenilikleri takip eden ve yeniliklerin ortaya çıkmasında bilimsel katkı sağlayan bir merkezde tedavi olmak ne demektir? Hiç düşündünüz mü? Merkezimiz ayrıca II ARG Uluslararası İnsan Üremesi ve Genetik Araştırmalar Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisidir.

Mikro tese, PESA ve TESA Uygulamaları

Erkeğin vermiş olduğu semen örneğinde hiç sperm hücresi izlenememesi durumuna Azospermi adı verilmektedir; kanallarda tıkanma ya da sperm yapan hücrelerdeki tahribattan dolayı olabilmektedir. Bu durumlarda sperm cerrahi yoldan elde edilmektedir. Herhangi bir durumda ejekülatta yıkama öncesi ve sonrası sperm saptanamaması durumunda cerrahi yöntemlerle testislerden sperm alınması gereklidir.

Başlıca sperm elde etme tekniklerinden

TESE (microsurgical)

MESA (microsurgical epididymal sperm aspiration)

TESA (testicular sperm aspiration) sayılabilir.

Mikroskop altında testise boydan yapılan küçük kesiyi müteakip olarak seminifer tübüllerden örnek alınarak sperm bulunmaya çalışılır (TESE). Testisleri vücudun dışına bağlayan kanalların tıkanıklığı durumunda daha az invaziv olan PESA veya TESA işlemleri uygulanır. Daha ileri olan veya tıkanıklık olmayan durumlarda ise testis dokusundan mikroskop yardımıyla sperm üretimi olma ihtimali en yüksek olan yerlerden testis dokusu örneklenir ve laboratuvar ortamında sperm aranır. Sperm bulunduktan sonra mikro enjeksiyon işlemi ile yumurtalar döllenir ya da ileride kullanılmak üzere dondurma işlemine tabi tutulurlar.

Dölleyici Sperm Seçim (IMSI, Çift Kırılma CHIP) Teknikleri

Mikro enjeksiyon işleminde sperm seçimi son derece önemlidir. Sadece sperm hareketliliğine göre sperm seçimi yetersizdir ve sperm seçiminin fonksiyonel yapılması tüp bebekte gebelik şansını arttırdığı gibi gebelik kayıp oranlarını da azaltmaktadır. Gelişmiş sperm hücrelerinin özel mikroskoplar altında normalden çok daha fazla büyütülerek çok detaylı bir şekilde incelendiği ve seçildiği işleme IMSI adı verilir. Çift kırılma ise yine başka ve özel bir mikroskopta özel polarize ışık altında sperm kalitesinin tespit edilebilmesi ve seçilebilmesidir. Chip teknolojisi ise son derece yeni ve etkili bir teknoloji olup daha hazırlık aşamasında DNA kalitesi en yüksek spermlerin seçilmesine olanak sağlamaktadır. Tüm bu seçim teknolojileri ile gebelik şansı en yüksek olup gebelik kaybı riski ise en düşükte tutulmaktadır.

Yumurta ve Embriyolara Laser Uygulamaları (Zona, Drilling ve Assisted Hatching / Yuvalama)

Embriyo oluşurken etrafında zona pellucida adı verilen koruyucu bir tabaka meydana gelir. Embriyo bir sure sonra kendiliğinden bu tabakayı kırarak gelişimine devam eder. Bazı durumlarda doktorun önerisiyle embriyolog embriyo etrafındaki bu tabakada bir delik açılarak, rahim duvarına tutulmasında kolaylık sağlayabilir. Eğer zar inceltilmez ise mikro enjeksiyon işlemi yumurta üzerinde fazladan stres ve travma yaratabilir. Bu stres ve travmayı engellemek için mikro enjeksiyon öncesi yumurta zarında küçük inceltmeler yapılır ve bu inceltilmiş bölgeden mikro enjeksiyon işlemi yapılır. Çeşitli teknikler olsa da Gürgan Klinikte Hatching işlemi için laser kullanılmaktadır. İleri anne yaşı, kalınlaşmış zona pellucida, daha önceden başarısız tüp bebek denemesi olanlarda ve Genetik tanı amaçlı biopsy alınacak embriyolarda hatching işlemi tedavideki başarı şansını artıran önemli bir tekniktir.

Çiftin Embriyolarına Özel, Geliştirme Dolapları (İnkübatörler)

Döllenmiş yumurtalar ‘inkübatör’ denilen özel dolaplarda geliştirilmektedir. Bu aletlerin yumurtalara ve embriyolara uygun ısı, nem ve ortam sağlaması gereklidir. Dolapların kapaklarının fazla açılması, kullanılan gaz basınçlarının düşmesi, ısı değişiklikleri ortamı bozarak embriyo gelişmesine zarar vermektedirler. Bu etkilerin en az düzeye indirilebilmesi için ‘Her Çifte bir İnkübatör’ kavramı ortaya atılmıştır. Bu uygulamada her çifte ait özel alanlar oluşturulmuştur. Bu bölge tedavisi süresince sadece çifte ayrılmakta ve olumsuz etkilerin ortaya çıkması en az düzeye indirilmektedir.

Embriyo Gözlem Sistemi (Empryoscope)

“Elde edilen embriyoların gelişimlerinin saat saat, gün gün özel videolar tarafından kaydedilmesi ve bu gelişmelerin tek tek embriyo düzeyinde yapılabilmesi bize ne sağlayabilir?” diye düşünerek İtalya, Roma ve Bologna’daki iki merkezle sürdürdüğümüz ön çalışmalarda elde edilen verilerin ışığında embriyoların gelişimlerinin laboratuvarda sürekli olarak izlenerek en iyilerinin seçilmesi işlemine, CLINIC Tüp Bebek Laboratuvarı’nda başladık. Bu çalışma, hastalarda teknik başarı oranlarında önemli bir arttırıcı etki sağladı. Kullanım alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Spermlerle ilgili sayı, hareket yüzdesi ve anomali oranlarında problem olan çiftlerde IMSI ve çift kırılma teknikleriyle birlikte kullanıldığında…

 • Yumurta sayıları az olan kadınlarda embriyo kalitesi saptanması ve muhtemel gebelik oranları hakkında bilgi sahibi olabilmek için…
 • Tek veya iki embriyo transferi yapılacak hastalarda en iyi embriyoları seçmek için…
 • Fazla embriyo oluştuğunda dondurulacak embriyoları seçmek ve bu embriyoların kullanılması sonucunda elde edilecek gebelik oranları hakkında fikir sahibi olabilmek için…
 • Embriyo laboratuvarı kalite kontrolünü sağlamak ve takibi için…

Yumurta ve Embriyo Desteği ( Kümulus Hücreleri “Co-Culture” )

Yeni geliştirilen bir tekniklerle yumurta toplama işlemi esnasında belirtilen hücreler de alınmakta ve yumurtalar döllenene kadar ayrı bir ortamda çoğaltılmaktadır.

Yumurtaların döllenme sonrasında bu hücrelerle birlikte olduklarında onların destekleyici etkisi ile daha iyi gelişme gösterdikleri ve gebelik oranlarında artma sağlandığı gösterilmiştir. İşlem ilave bir ücrete gereksinim duyulamadan yapılmakta ve hastaya ilave bir girişimsel müdahaleye gerek duyulmamaktadır. Teknik KÜMÜLÜS KO-KÜLTÜR YÖNTEMİ olarak adlandırılmaktadır.

Ko-kültür yöntemi nasıl yapılır?

Bu yöntemde, tüp bebek yapılacak anne adayının hormon tedavisinden sonra gelişen yumurtaları, etrafındaki kümülüs hücreleriyle birlikte toplanır. Kümülüs hücreleri yumurtalardan dikkatlice laboratuvar ortamında ayrıştırılır. İki gün boyunca bu hücrelerin gelişimi takip edilir ve iki gün sonra embriyo aşamasına gelen hücreler kümülüs hücreleri ihtiva eden kültür ortamına aktarılır. Embriyo transfer işlemine kadar embriyo gelişimi ve kalitesi değerlendirilerek ana rahmi uygun olduğunda embriyolar bu hücrelerle birlikte transfer edilir.

Ko kültür yöntemi kimlere uygulanır.

Merkezimizde uygun hastalara etkili bir alternatif olarak sunulan bu yöntemdir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında, polikistik over hastalarında, endometriozis’te, pıhtılaşma sorunu olan hastalarda veya embriyo gelişimi kötü kalitede olanlara önerilir. Bu hücreler embriyoların gelişimini destekleyen hormonlar salgılayarak iyi kalitede embriyo elde edilmesine yardımcı olur. Hiçbir riski yoktur. Bu yöntemde her hastanın kendi yumurtalarından alınan kümülüs hücreler ile kendi embriyoları kültür edilmektedir.

Blastokist Transferi Nedir?

Kliniğimizde tecrübeli embriyologlar transfer edilecek embriyoların seçimi konusunda son derece yetenekli olup; uzun süre inkübatörde kültür edilerek ulaşılan ve Blastokist denilen beşinci gün embriyo transferini de tavsiye etmektedirler. Blast transferi gebe kalma şansını arttırırken aynı zamanda çoğul gebelik şansını da azaltmaktadır. Ayrıca blast embriyo transferi embriyo ile endometrium arasında en iyi balansı sağlayacaktır. Doktorunuz sizin tedavi siklusunuza uygun olmak şartıyla, fazla sayıda embriyo edilen iyi prognozlu kişilerde 5.gün transferi konusunda embriyologlar ile yakın iletişim halinde olacaktır.

3D ve 4D Ultrasonlarla Yumurta Gelişmesi Takibi ve Embriyo Transferi

Tüp bebek tedavi sürecinde yumurtlama takibi 3D ve 4D ultrasonlarla daha detaylı olarak yapılmakta aynı teknoloji embriyo transferinde de kullanılmaktadır.

Embriyo ve Blastokist Biyopsileri ve Gebelik Öncesi Genetik Ayrıştırma (PGD, PGS, CGH)

Embriyo olarak adlandırılan döllenmiş yumurtanın kalitesi iki özelliğiyle belli olur: Spermle döllendikten sonra geçirdiği gelişme süreci ve son görüntüsü önem kazanır. Embriyoların incelendiği gündeki gelişme derecesi ve belli kriterlere göre değerlendirilmesi embriyonun gebelik oluşturma kabiliyetini ortaya çıkarır. Embriyonun iyi gelişmemesi, görüntüsel gelişme problemleri ile birlikte embriyoların genetik olarak gebelik oluşturma kabiliyetleri de tedavilerde önemlidir. Çünkü kromozom anomalisi olan embriyolar bazen iyi görüntü verseler bile gebelik oluşturamazlar veya oluşan gebelikler düşükle sonuçlanır. Belki daha da önemlisi takip ve kontrol edilemeyen gebeliklerin anomali gösteren çocukla sonuçlanması riskini arttırırlar.
a. İlerlemiş kadın ve erkek yaşı
b. Şiddetli sperm problemleri
c. Gereginden fazla kullanılmış yumurta geliştirici ilaçlar
d. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, Ailedeki tek gen hastalıkları
e. Tekrarlayan düşükler olan çiftlerin tedavisi sırasında embriyoların rahim içine konulmadan önce genetik olarak incelenmesi iyi seçilmiş olgularda gebelik şansını arttırabilir, düşük ve anomali riskini azaltabilir.
Preimplantasyon (gebeliköncesi ) genetik tanı (PGD ,PGS, Trophektoderm biopsisi) embriyolardan döllenmenin 3. Veya 5. Günü alınan hücrelerin özel metodlarla incelenip problemli olanların ayrılması ve genetik olarak iyi olanların rahim içine transfer edilmesi esasına dayanır. Değerlendirme yapılacak çiftlerin ve embriyoları çok dikkatle seçilmesi gereklidir:
 • Özellikle 3. Güne yapılan işlemlerde embriyo kalitesi bozulabilir ve embriyo iyi çıksa dahi gebelik olasılığı azalabilir.
 • Çiftlerin bu uygulama ile gebelik olasılıklarının artacağı araştırılmalı ve bilinmelidir. Gebelik olasılığını arttırmayacak bir işlem için çiftlerin önemli bir para ödemeleri umut artırımına gitmeleri önlenmelidir.

Tüp bebek tedavisi için Sperm Dondurma, Yumurta Dondurma ve Embriyo Dondurma Nedir?

İnsan üreme hücrelerinin ve dokularının dondurulması işlemlerinde son yıllarda büyük gelişmeler ve başarılar kaydedilmiştir. Bu hücrelerin dondurulup saklanması ve gerektiğinde ısıtılarak canlılık kazandırılarak kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun nedeni ‘vitrifikasyon’ olarak adlandırılan tekniğin gelişmesi ve ısıtılma sonrasında hücrelerin yaşama olasılığı %90 üzerine yükselmesi olmuştur. Bu hücrelerin tüp bebek işlemlerinde kullanılması elde edilen sonuçlar taze hücrelerle yapılan işlemlerle aynı başarılı oranlara ulaşmıştır. Bu teknikler aşağıdaki durumlarda kullanılabilmektedir:
 • Tedavi sonrası transfer edilebilecek sayıdan fazla kaliteli embriyo elde edilmesi. Bu durumda gebelik oluşmadığında veya doğum sonrası tekrar gebelik istendiğinde kullanma şansı kullanılabilir.
 • Sperm verme zorluğu olan erkeklerde,
 • Şiddetli sperm problemi olan erkeklerde iyi sperm bulunduğunda,
 • Rahim içi zarının yeterli gelişme göstermediği veya fazla geliştiği durumlarda embriyo dondurulması ve sonradan kontrollü olarak hazırlanmış rahim zarına transfer edilmesi.
 • Doğurganlığını kaybetme riski olan kadınlarda ileride kullanılmak üzere yumurta ve/veya embriyo dondurulması.
 • Olgunlaşmamış yumurtaların dondurulması ve sonradan olgunlaştırarak kullanılması.
 • Yumurtalık dokusu dondurulması. Ancak bu işlemlerin tecrübeli, bilgili ellerde her türlü teknik yapılanma ve imkana sahip merkezlerde ilgili yönetmeliklere uyularak yapılmasının gerekliliği de açıktır.

Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Prof.Dr. Timur GÜRGAN'dan Öneriler

Tüp bebek hakkında detaylı bilgi almak
ve merak ettiğiniz soruları sormak için aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz…

 

[]
1 Step 1
TÜP BEBEK DANIŞMA FORMU
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Şehir
Yaşınız (Bayan)
Kaç Yıldır Hamile Kalamıyorsunuz?your full name
Adetleriniz düzenli mi?
Daha Önce Hamile Kaldınız mı?
Önceki Hamileliğiniz Nasıl Sonlandı?
Şimdiye Kadar Hangi Tetkikler Yapıldı?your full name
Tüp Bebek ya da Mikroenjeksiyon Yapıldı mı?
Öğrenmek İstediğiniz Soruları Ayrıntılı Biçimde Yazınız.
0 / 1000
Previous
Next