Vakcina Fertilitetit

Tüp Bebek Merkezi

Doğurganlık check-up’ı nedir?

Yeni evlenmiş çiftlere ve gebelik istemeyip korunan çiftlere belli zaman aralıklarında ‘ Doğurganlık Check-Up ‘ ı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Neden mi ?

İnsan üremesini kadın ve/veya erkeğe ait çeşitli hastalıklar,sorunlar ve problemler etkileyebilmektedir. Bunların bir kısmı çiftin kendilerinin saptayabileceği belirtilerle gidebileceği gibi bazılaraı konuya özel tetkikler ve tanı metodları yapılmadıkça tespit edilemez.Kadınlarda rahim,fallop tüpleri ve yumurtalıkların erkeklerde testislerin fonksiyonlarını bozabilecek infeksiyonlar, gelişme anomalileri, kistler, tümörler, hormon bozuklukları, cinsel ve ruhsal sorunlar çiftin istedikleri zaman çocuk yapabilme olasılıkları üzerine olumsuz etkiler yapabilirler. Ayrıca yine bireylere ait yaş, genetik ve bağışıklık sistemlerine ait faktörler, obesite, stres, yorgunluk, sigara ,alkol kullanımı ile beslenme alışkanlıkları hatta meslekleri, eğitim düzeyleri, sosyal ve moral tercihleri, çeşitli nedenlerle aldıları tıbbi tedaviler ve geçirdikleri ameliyatlar olumsuz etkiler yapabilir. Ancak bireylere ait hastalıkların ve problemlerin çiftin üreme fonsiyonlarını ne düzeyde etkilediklerini belirlemek için uygun ve yeterli araştırmaların konun uzmanlarınca yapılması gerekir.

Her çift kendine özel özelliklere sahip olduğundan çocuk yapabilme şanları birbirine benzemez. Her çifte uyabileceği düşünülen bir genelleme yapılması doğru olmaz. Bu yaklaşım çiftin çocuksuz kalmasına kadar gidebilen istenmeyen sonuçları doğurabilir. Bu nedenle her çifte özel olarak değerlendirme yapılması ve bu değerlendirmeden elde edilecek bilimsel verilere göre çiftin gelecekteki çocuk elde edebilme planlamasının yapılması uygun olur.

Evlilik sonrasında çiftlerin bir kısmı hemen çocuk istemezler ve gebelikten korunma yöntemlerini kullanırlar. Bazı çiftler ise hemen çocuk isterler ve genel inanışlara göre 1-2 yıl bir uzmana başvurmadan gebelik beklerler. Her iki durumdada bilinemeyen, öngörülemeyen sorunlar, problemler uygun zamanda uygun tedaviyi almalarını engelleyebilir, çiftin tedavisini zorlaştırabilir hatta imkansız kılabilir.

Erkekte genetik nedenler veya diğer etkenlerle oluşmuş şiddetli sperm sayı ve hareket azlığı, yumurta dölleme azalması, sperm yokluğu, kadınlarda ise yukarıda belirtilen nedenlere bağlı üreme organları sorunları mümkün olduğunca erken tanınırsa tedavileri daha kolay, başarılı ve ekonomik olabilir. Örnegin kadın yumurta rezervlerinde oluşan azalma zamanında farkedilmez ve erken tedavi olanaklarından faydalanılamazsa çiftin bebeğe ulaşması imkansız hale gelebilir. Erken tanı gereksiz zaman kaybını, psikolojik ve ekonomik kayıpları da önleyebilir.

Bu nedenlerle çiftlere evlenmelerini takiben kendilerini güncel bilimsel veriler ışığında yeterli ve gerekli teknolojik gelişmelerinde katkılarıyla yapılacak tanı metodlarından faydalanarak ‘Doğurganlık Check-up’ yaptırmaya davet ediyoruz. Konularında eğitimli, tecrübeli uzmanların çalıştığı donamlı merkezlerde; çiftin üreme organlarıyla ile onları doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek diğer sistemlerin değerlendirilmesi yapılır ;

1. Çiftin kadın ve erkeğe ait detaylı değerlendirilmesine yarayacak kişisel hikayeleri alınır. Problemli olması muhtemel alanlar sorgulanır ve sorunlar belirlenir

2. Gerekli hormon testleri yapılır

3. Detaylı ultrason incelemeleri yapılır (ultrasonografi)

4. Gerekirse fallop tüpleri değerlendirilir

5. Sperm fonksiyon testleri yapılır

6. Yumurtalık rezervleri çeşitli metodlarla değerlendirilir

7. Koruyucu hekimlik uygulamalarına esas teşkil edilecek değerlendirmeler ve tavsiyeler yapılır

8. Hayat tarzı değişiklikleri tavsiye edilir (diyet,psikolojik danışmalıklık,alışkalıkların dengelenmesi vb..)

9. Gerekli multidisipliner konsültasyonlar (Üroloji,endokrin,diyet,cerrahi vb)planlanır ve koordine edilir

10. Gerekli operasyonlar planlanır

11. İleriye yönelik takip ve tedavi planlaması yapılır.

12. Belli zaman aralıklarında veya sorunlar oluştuğunda randevular verilir

13. Uygun tedaviler basitten yüksek teknolojik olanlara kadar planlanır ve gerektiğinde en yüksek başarı oranlarına ulaşılacak şekilde uygulanır.

Bu gün bebek isteğiniz olsun veya olmasın, günün birinde üzülmemek için çifte özel değerlendirilme olanağını mutlaka değerlendirin.

Sağlıklı günler;
Prof.Dr.Timur GÜRGAN