Detoksi Embrionit

Embriyo Detoksu Nedir ve Kimler Faydalanabilir?

Tüp bebek tedavisinde başarısızlık yaşayan kadınların gebelik şansını artırmak için yeni bir yöntem var. ‘ Yumurta olgunlaştıcı kültür sıvısı ve hücre tedavisi' veya kısaca embriyo detoksu denen bu yöntem anne olma şansını önemli oranda artırıyor.

Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Başkanı, Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Gürgan Clinic Medikal Direktörü Prof. Dr. Timur Gürgan anlattı:

Tüp bebek tedavisi sırasında yumurta gelişmesinde gecikme veya hızlı gelişim, kalitesiz yumurta gelişmesi, döllenme azlığı veya yokluğu, embriyo kalitesinde düşüklük, rahim içi zarında gömülgenlik sorunları görülebilir. Ve problemler tüp bebek tedavi başarı oranlarında azalmaya yol açar. Belirtilen sorunlar özellikle polikistik over sendromu, çikolata kistleri, 35 yaş üzerinde olan ve over rezerv azalmış kadınlar, 2 ve üstünde tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde daha fazladır ve başarı oranlarını olumsuz etkiler.
embriyo detoksu nedir

Bu hastalar için yeni tedaviler var mı?

Evet, ‘Embriyo Detoks Tedavisi ’ ve Kombine Embriyo Detoks Tedavisi’   çalışmalarından  bahsetmek gerekir.

Bu çalışmalarda;

  1. Embriyo olgunlaştırma hücreleri desteği: Bu grupta yumurtalıklardan elde edilip çoğaltılan özel olgunlaştırma hücreleri ayrıştırılmakta ve döllenmiş yumurtalar bu hücrelerle beraber gelişmeye bırakılmaktadır.  Embriyo hücrelerini çevreleyerek saldıkları hormon ve özel maddelerle, onların gelişimine ve beslenmesine yardımcı hücreler olan yumurta olgunlaştırma  hücreleri, embriyoları desteklemekte ve daha kaliteli olarak gelişebilmeleri için yardımcı olmaktadır.
  2. Embriyo kültür sıvılarına uygun konsantrasyonda eklenen Granulosit-Makrofaj uyarıcı Faktör (GM-CSF) uygulaması: Bu grupta  içinde başarılı yumurta döllenmesine yardımcı olan faktörleri/büyüme hormonlarını içeren kültür sıvısı (GM-CSF) kullanılmaktadır.
  3. Her iki destekleyici sistemin beraber uygulanması : Bu grupta ise iki tedavi kombine olarak uygulanmaktadır.

Embriyo Gelişmesinde 5.gün Önemli

Çalışmalarda bu tedavilerle   embriyoların gelişmeleri 5.güne takip edilir ve izlenir sonrasında en yüksek olgunlaşma seviyesine gelenler rahim içine transfer edilmektedir. Bu tedavilerin hepsinde kontrol gruplarına göre  blastosist (5. Güne ulaşmış embriyo) geliştirme ve gebelik oranlarının arttığı,düşük oranının azaldığını göstermiştir.

‘Embriyo Detoks’ ve ‘Kombine Embriyo Detoks Tedavisi’ ile ilgili olarak üç ayrı çalışma düzenlendi :

  1. Çalışmada  tüp bebek tedavilerinde çeşitli nedenlerle embiryo kalitesi düşük olan veya 2 veya daha fazla sayıda tüp bebek tedavisine rağmen gebelik oluşmamış 159 kadın araştırma grubuna alınmıştır. Bu kadınlarda embriyo olgunlaştırma destek hücreleri kullanılmıştır. Sonuçta tedavi verilen embriyolarda 5.güne ulaşma oranı % 56, Gebelik oranı % 40 bulunmuştur. Tedavi kullanımayanlarda aynı oranlar % 32.3 ve %24.3  olup tedavi uygulananlara göre önemli derece düşük olmuştur.
  2. Çalışmada yumurta toplama işlemi sırasında 35 yaşın altındaki 45 polikistik overli kadının kendi embriyo olgunlaştırıcı destek hücreleri ayrıştırılmış ve olgun olan embriyo olgulaştırıcı hücreleri seçilerek özel sıvılarda geliştirilmiştir. Elde edilen kadın yumurtaları spermle döllenmeleri sonrası bu özel embriyo olgunlaştırıcı hücreleriyle birlikte beslenmeye devam etmiş ve yumurtalara destek olmaları sağlanmıştır. 40 polikistik over hastalığı olan kadına ise kümülüs yumurta desteği uygulanmamıştır. Embriyo olgunlaştırma hücre  desteği uygulanan gruptaki embriyo kalitesi daha iyi bulunmuş ve beşinci gün embriyosu (blastokist) yani gebeliğin oluşma öncesi insan embriyosu olma oranını anlamlı şekilde  daha fazla  bulunmuştur. Döllenmiş yumurtalarına olgunlaştırma  hücresi embriyo desteği yapılan polikistik over sendromlu hastaların embiryo transferi sonrasında elde edilen gebelik oranları da  yükseklik göstermiştir. Destek uygulanan gruptaki  hastalarda yüzde 51.6 gebelik elde edilirken uygulanmayan hastalarda yüzde 30.4 gebelik elde edilmiştir.Düşük oranı azalmıştır.

Bu çalışmada 12 kadına kombine tedavi uygulanmıştır. Bu grupta gebelik oranı daha da artarak % 55 olarak bulunmuştur.

  1. Yumurta döllenmesine yardımcı olan faktörleri / büyüme hormonlarını içeren kültür sıvısı (GM-CSF) ile ilgili çalışmalar uzun süredir uluslararası düzeyede devam etmektedir. Danimarka, Avustralya, Yunanistan ve İtalyan bilim insanlarının 1500 üzerinde yürüttüğü çalışmaların sonuçları yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda adı geçen kültür sıvının kullanılmasının embriyoların blastosiste gitme olasılığını arttırdığı, daha kaliteli embryo gelişmesini sağladığı ve özellikle daha önceden düşük yapmış hastalarda düşük oranlarını düşürdüğü bildirilmiştir.

Daha evvelden 2 ve üstünde tüp bebek başarısızlığı olan veya 2 ve üstünde erken gebelik kaybı olan 45 olguyu kapsayan kombine embriyo detoks tedavisinin sonuçlarını araştırmak için çalışma başlattık. Laboratuvar şartlarında 5.güne ulaşan embriyo sayısı arttı.  Sonuçlarını aldığımız olgularda %44.4 gebelik oranı elde ettik. Bunlarda sadece bir gebelik düşükle sonuçlandı.

 

Gebe kalan ve gebeliği devam eden kadınlardan birinde daha önceden 7 başarısız tüp bebek uygulaması mevcuttu.

Yukarıda sonuçlarını paylaştığımız bitmiş ve devam eden çalışmalarımızın sonuçları Embriyo Detoksuolarak adlandırdığımız 3 ayrı laboratuvar tekniğinin tek başlarına veya birlikte uygulandıklarında tüp bebek başarı şansını arttırdığını göstermektedir. Özellikle daha önceden 2 veya yüksek sayıda tüp bebek başarısızlığı,  daha önceki gebeliklerinde yüksek  oranda erken gebelik kaybı olan hastalar ile polikistik over hastalığı olan kadınlarda bu artış önemli yüksekliğe erişebilmektedir.

Kombine Embriyo Detoksu olarak anlandırdığımız uygulamamızda hasta sayısında arttırılması ile elde edeceğimiz sonuçların ilk verilerde elde ettiğimiz başarılı oranları desteklemesi halinde dünya literatürüne girmesi olasılığı bulunmaktadır. Bizim bilgilerimize göre bu tedavi uygulaması ile ilgili çalışma dünyadaki ilk çalışma olacaktır.

Sonuç olarak,

Tüp bebek tedavilerinde seçilmiş hasta gruplarında embriyo olgunlaştırıcı destek hücrelerinin veya GM-CSF içeren kültür sıvılarının tek başlarına veya birlikte kullanıldığında embriyo kalitesi ile ilgili problemleri çözerek gebelik şansını arttırdığı ve düşük olasılığını azalttığı düşünülmüştür veya uygulamalara devam edilmektedir.