fbpx

Çocuksuz Aile Kalmasın!

 • Çocuksuz Aile Kalmasın!
 • tr
 • de
 • ar
 • en
tup-bebek-tedavisi-devlet-destegi

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

a)    İnvitro Fertilizasyon (IVF)

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla  üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır.

 • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
 • 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından küçük,
 • Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 41 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.
IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

Harp malülleri kapsamı

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

b)    Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları

 • Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.
 • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

c)    Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.
Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği Hakkında Merak Ettiğiniz Herşey

1. Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile çocuk sahibi olabileceği tıbben belirlenmiş olan çiftler; tedavi raporunu hangi sağlık kurumlarından alabilir?
Tüp bebek ünitesi olan Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alabilir.

2. Tüp bebek uygulamalarında devlet tarafından konulmuş bir sınırlandırma var mıdır?
Son gelen yönetmelikler ile üç denemeye kadar hak tanınmıştır.

3. SGK Tüp bebek raporu almak için başvururken hangi koşullar aranacaktır?
Kadının yaşı 23’ü bitirmiş 41 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Üç yıl evli olma şartı zorunludur. Üç yıl evli olanlar en az iki kez aşılama yaptırmak zorundadır. Ancak sperm sayısı 5 milyondan az olanlar, düşük yumurta rezervi olanlar ve tüpleri kapalı durumda olanlarda 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.

4. Tüp bebek raporu almak için başvururken hangi tetkik ve tahliller istenecek?
FSH, AMH değerleri, sperm tahlilleri (farklı zamanlarda en az 3 adet) HSG (Rahim Filmi) istenmektedir.
5. Tüp bebek tedavisi için SGK raporu çıkarmak ne kadar sürer?
Başvurulan hastaneye göre değişiklik göstermektedir.

6. Daha önce sgk tüp bebek tedavi raporu almış, ancak tedavi olmamış bir hasta, bu raporla tedaviye 1 sene sonra başlamak isterse raporu geçerli olacak mı? Bu durumda ne yapması gerekiyor?

Tüp bebek raporu; ilaç ve tedavi raporu adı altında çıkmaktadır. İlaç raporu 1 ay geçerli iken tedavi raporu başvurulan hastaneye göre değişmekle beraber en fazla 6 ay geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.
7.  Tüpbebek Raporu yeniletmek için yine aynı tetkik ve tahlillerin yapılması gerekiyor mu?
Rapor yenilemek değil her bir uygulamada yeniden rapor çıkartmak gerekmektedir.

8. Özel Tüp Bebek merkezlerinde SSK lıların devlet yardımı alması ile, bir çok merkezde sıra olduğu, 3-5 ay sonrasına randevu

verildiği söyleniyor. Sizin merkezinizde de öyle mi? Ne zamana randevu alabilirim?

Merkezimize geldiğinizde rapor hakkınız, rapor çıkarabilmek için gerekler ve süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz. Randevu almak için sıra beklemenize gerek olmayacaktır.
9. Rapor çıkarmak için ilgili sağlık kuruluşlarına giden çiftler, tedavilerini nerede yaptırmak istediklerine kendileri karar verebiliyorlar mı, raporun alındığı hastanede tedavi yaptırmak zorunlu mudur?
Düzenlenen rapor SGK’ya uygun olduğu taktirde kişi istediği yerde raporunu kullanarak tedavi olabilecektir, bu konuda bir zorunluluk yoktur.
10. 1978 doğumlu bir hasta rapor alabilir mi, tedavi desteğinden faydalanabilir mi?
41′ yaşından gün almışsa yararlanamaz.
11. 1979 doğumlu bir hasta rapor alabilir mi, tedavi desteğinden faydalanabilir mi?
41′ yaşından gün almadığı için tüp bebek devlet desteğinden faydalanabilir.
12. SGK çatısı altındaki tüm kurumlular belirli bir fark ödemek koşulu ile tedavi yardımı alabiliyor mu?
Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK lı hastalar SGK çatısı altında birleştiğinden rapor ile tedavi yardımı alabilmektedir.

Merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını öğrenmek için;

Ücretsiz Tüp Bebek bilgilendirme hattımızı arayabilirsiniz…

+90 850 303 96 96

 • Sgk Tüp Bebek Yaş Sınırı Nedir?
 • Sgk Tüp Bebek Tedavisinin Ne Kadarını Karşılar?
 • Tüp Bebek İçin SSK Raporu Nasıl Alınır?
 • Sgk Tüp Bebek Raporu Sgk Tüp Bebek İlaçları Karşılar mı?
 • Sgk Tupbebek fiyatları 2019
 • Ankara tüp bebek fiyatları 2019
 • Sgk Tüp Bebek Raporu İçin Gerekli Evraklar Nedir?
 • Sgk Tüp Bebek Tedavisinin Ne Kadarını Karşılar 2019
 • Sgk Tüp Bebek Raporu Nasıl Alınır?
 • Sgk Tüp Bebek Şartları
 • Sgk Tüp Bebek Yaş Sınırı
 • Sgk ile Anlaşmalı Tüp Bebek Merkezleri
 • Ankara Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • İstanbul Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • Şanlıurfa Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • Sgk Tüp Bebek Masraflarının Ne Kadarını Karşılıyor?
 • Tüp bebek devlet desteği
 • Sgk tüp bebek tedavisi
 • Tüp bebek devlet karşılıyor mu
 • Tüp bebek fiyatları
 • Özel hastanede tüp bebek şartları

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Desteği

Devlet desteği ile tüp bebek şartları ve fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi almak için; Aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!

[]
1 Step 1
TÜP BEBEK DANIŞMA FORMU
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Şehir
Yaşınız (Bayan)
Kaç Yıldır Hamile Kalamıyorsunuz?your full name
Adetleriniz düzenli mi?
Daha Önce Hamile Kaldınız mı?
Önceki Hamileliğiniz Nasıl Sonlandı?
Şimdiye Kadar Hangi Tetkikler Yapıldı?your full name
Tüp Bebek ya da Mikroenjeksiyon Yapıldı mı?
Öğrenmek İstediğiniz Soruları Ayrıntılı Biçimde Yazınız.
0 / 1000
Previous
Next