Tüp Bebek Devlet Desteği

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Devlet Desteğini nasıl alabilirim?

Tüp bebek tedavisi ve Kadın Sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınıza cevap bulabileciğiniz, eğer aradığınız soru yoksa sayfa sonundaki formdan merak ettiğiniz soruları bize gönderebilirsiniz. Sağlıklı Günler Dileriz...

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Devlet Desteği

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

Tüp bebek raporu için gerekli evraklar nelerdir?

 • Kadının 23 yaşından büyük 40 yaşından küçük olması.
 • Kadın çalışıyorsa ise kadının SGK 900 gün prim 5 Yıl Sigorta girişinin olması. – (SGK Hizmet Dökümü) – Devlet Memuru ise (Maaş Bordrosu Kaşeli, İmzalı – 2 Adet)
 • Kadın çalışmıyor ise erkeğin SGK 900 gün prim 5 Yıl Sigorta girişinin olması. – (SGK HİZMET DÖKÜMÜ)
 • Devlet Memuru ise (Maaş Bordrosu Kaşeli, İmzalı – 2 Adet)
 • Son bir yıla ait 3 Adet Sperm Tahlili, Minimum 15 gün tarih aralıklı
 • Kadın ve Erkek Nüfus Vukuatlı Kayıt Örneği ( E- Devletten Alınabilinir.) 2 Adet
 • Kadın ve Erkek Nüfus Kimlik Fotokopileri

Tanısına Göre;

 1. N46 Erkek İnfertil (Sperm motilite sayısı 5 milyonun altında olması, 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.)
 2. N97.0  Kadın İnf. Anovülasyonu ile birlikte (AMH testinin sonucu 1’in altında olması ve FSH testinin sonucu 10 üstünde olması, 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.)
 3. N97.1  Kadın İnf. Tubal Kaynaklı  (Tüplerin kapalı olduğuna dair HSG, Ameliyat Notu, Epikriz Raporu, 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.)
 4. N97.9  Kadın İnf. Kadın İnfertilite Tanımlanmamış  (Devlet hastanesinde yapılmış 2 adet Aşılama, 3 yıllık evlilik şartı Aranır…)

 

tüp bebek sgk devlet desteği

 

SGK Tüp Bebek Devlet Desteği Nasıl Alınır?

 • Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla  üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır.
 • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

Tüp Bebek Devlet Desteğinde, SGK Şartları Nedir?

 • 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından küçük,
 • Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

Harp malülleri kapsamı

 • Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

SGK Tüp bebek devlet desteklerinde Katılım Payları Ne Kadardır?

Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki yardımcı yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde;

birinci denemede %30,

ikinci denemede %25,

üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

 • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik, Tüp Bebek IVF Tedavisi

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-1 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır.

Bu durum ve SUT’ un 2.4.4.İ-3 maddesinde belirtilen durumlar dışında preimplantasyon genetik tanı ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli/protokollü üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

 

 

Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

Tüp Bebek SGK Devlet Desteği Soruları ve Cevapları?

01. Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile çocuk sahibi olabileceği tıbben belirlenmiş olan çiftler; tüp bebek tedavi raporunu hangi sağlık kurumlarından alabilir?
Tüp bebek raporunu, Tüp bebek ünitesi olan Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alabilir.
02. Tüp bebek uygulamalarında devlet tarafından konulmuş bir sınırlandırma var mıdır?
Son gelen yönetmelikler ile üç denemeye kadar hak tanınmıştır.
03. SGK Tüp bebek raporu almak için şartlar nelerdir?
Kadının yaşı 23'ü bitirmiş 40 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Üç yıl evli olma şartı zorunludur. Üç yıl evli olanlar en az iki kez aşılama yaptırmak zorundadır. Ancak sperm sayısı 5 milyondan az olanlar, düşük yumurta rezervi olanlar ve tüpleri kapalı durumda olanlarda 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.
04. Tüp bebek raporu almak için başvururken hangi tetkik ve tahliller istenecek?
FSH, AMH değerleri, sperm tahlilleri (farklı zamanlarda en az 3 adet) HSG (Rahim Filmi) istenmektedir.
05. Tüp bebek tedavisi için SGK Tüp Bebek Raporu çıkarmak ne kadar süre gerekir?
Başvurulan hastaneye göre değişiklik göstermektedir.
06. Daha önce SGK tüp bebek raporu almış, ancak tedavi olmamış bir hasta, bu raporla tedaviye 1 sene sonra başlamak isterse raporu geçerli olacak mı?
Tüp bebek raporu; ilaç ve tedavi raporu adı altında çıkmaktadır. İlaç raporu 1 ay geçerli iken tedavi raporu başvurulan hastaneye göre değişmekle beraber en fazla 6 ay geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.
07. Tüp bebek Raporu yeniletmek için yine aynı tetkik ve tahlillerin yapılması gerekiyor mu?
Rapor yenilemek değil her bir uygulamada yeniden rapor çıkartmak gerekmektedir.
08. Çocuk sahibi olamayan çiftlerde tek tedavi yöntemi tüp bebek midir?
Tüp Bebek Tedavisi, Yardımcı Üreme Tekniklerinden yalnızca biridir. “Çifte Özel Tedavi” planlaması yapılarak size özel yöntem belirlenerek doğru teşhis ve tedaviyle daha az maliyetlerle daha başarılı sonuçlara ulaşabiliriz.
09. Tüp Bebek randevusunu ne zaman alabilirim?
Randevu almak için sıra beklemenize gerek yoktur. Tüp Bebek Merkezimize geldiğinizde rapor hakkınız, rapor çıkarabilmek için gerekli şartlar, Tüp Bebek Fiyatları, Tüp Bebek İlaçları ve Sgk Tüp bebek devlet desteği ile ilgili tüm süreci detaylı olarak bilgilendirilirsiniz.
10. SGK Devlet Desteği ile Tüp Bebek Tedavisinden nasıl faydalanabilirim?
Tedaviyi görecek kişinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı ya da sigortalı kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olması gerekir. Yani kendiniz ya da eşiniz üzerinden 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayınızın olması gerekir. Son 90 gün aktif çalışıyor olmak Yapılan tıbbi tedaviler sonucunda normal yöntemlerle çocuk sahibi olunamadığına ve ancak yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olunabileceğine dair sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Tüp bebek tedavisi bedellerinin ödenebilmesi için, tedavi görecek olan kadında gebeliğin sürdürülmesine engel bir rahatsızlık bulunmadığına dair onayın da kurum raporunda yer alması gerekir. Başvuranlar 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmalıdır. Tüp bebek tedavisi sürecinde embriyo transferinin yapıldığı gün, kadının 40 yaşından gün almamış olması gerekir. Tüp bebek tedavisinin yapıldığı merkezin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre, tüp bebek tedavisinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. En az 3 senedir resmi evli olmalıdır.
11. Tüp bebek merkezi seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
Kişiye özel, güncel, koruyucu hekimlik hizmetleri bilinmeli, mümkün olan en yüksek teknolojik donanım ve bilgi birikiminin olduğu kurumlar tercih edilmelidir. Tedaviye başladığınız kuruma sonsuz güven duyup kendinizi emanet etmeniz gerekmektedir. Bir merkeze başvurduğunuzda sormak istediğiniz her şeyi tekrar tekrar sormalısınız. Paylaşım sizin için olduğu kadar bizler için de önemlidir. İletişim karşılıklı hoşgörüyü getirir ve bu tür sorunları büyümeden yok edebilir. Gerekli olmayan karmaşık, pahalı tedavilerden ziyade basit, hedefe yakın çabuk sonuç verecek tedaviler seçilmelidir. Amacımız; Hastalarımızın eğitimli, tecrübeli, bilime inanmış ve insan sevgisi ve saygısı olan personel ile hizmet etmek için burada olduğumuzu hissetmesidir. Unutulmamalıdır ki zihniniz ve kalbiniz huzurlu ise orası sizin için en doğru yerdir.
12. Rapor çıkarmak için ilgili sağlık kuruluşlarına giden çiftler, tedavilerini nerede yaptırmak istediklerine kendileri karar verebiliyorlar mı, raporun alındığı hastanede tedavi yaptırmak zorunlu mudur?
Düzenlenen rapor SGK'ya uygun olduğu taktirde kişi istediği yerde raporunu kullanarak tedavi olabilecektir, bu konuda bir zorunluluk yoktur.
13. SGK çatısı altındaki tüm kurumlular belirli bir fark ödemek koşulu ile tedavi yardımı alabiliyor mu?
Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK lı hastalar SGK çatısı altında birleştiğinden rapor ile tedavi yardımı alabilmektedir.
14. Çocuk isteği ile ilgili olarak bir "Ne Zaman Tüp Bebek Merkezi"ne başvurmalıyız?
İnfertilite süresi 1 yıl olarak tanımlanmış olmakla birlikte 6 ayda gebelik elde edilememişse genel bir kontrol uygundur. Bu ilk muayende bir sorun tespit edilmez ise evli çiftlerin bir yılı tamamlaması önerilir. 35 yaş üzeri iseniz ya da bilinen bir risk varsa tedaviye yönelmeniz gerekir. 38 üzeri yaşta ise gerçekten acele edilmelidir.
15. "Tüp Bebek Tedavisi" ile ilgili olarak Tüp Bebek Merkezi'ne ne zaman başvuru yapmalıyım?
İlk başvuruda adetinizin 2-3. günleri tercih sebebidir ama doktorlarımız sizi adet döngüsünün diğer günlerinde de değerlendirebilir. İnfertilite ile ilgili bu güne kadar yapılan bütün tetkiklerinizin gelirken yanınızda olması iyi fikirdir. Özellikle şehir dışı ya da yurt dışından gelecek olan hastalarımızın gelmeden önce kliniğimiz ile iletişime geçerek bilgi almaları zamanı daha iyi kullanabilmemizi sağlayacaktır.
16. Tüp Bebek Tedavisinde "Başarı Oranım" nedir?
Bilimsel olarak teknolojik donanımı iyi bir merkezde ideal koşullarda sağlanması halinde %50-55 başarı elde edilebilmektedir. Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Oranı Çiftin Özelliklerine göre değişmektedir. Yaş, anatomik, genetik, yapısal özellikler, stres, yumurtalık kapasitesi, erkek faktörünün ne düzeyde olduğu, hatta o aya özel yumurtlama durumu gibi çok sayıda parametreler devrededir. Asıl önemli olan size verilecek oran değil, size özel plânlanan "tüp bebek tedavi yöntemi" "rosi yöntemi" "prp yöntemi" ve başarıyı artıracak ek uygulamalar bütünüdür.
17. Tüp Bebek Fiyatları Nedir? 
Türkiye de, Antalya ve Ankara'da tüp bebek tedavi fiyatları, 2023 yılı itibarı ile 17.500 TL ila 32.000 TL arasında değişmektedir. Hayalinize kavuşacağınız, başarılı olacağınız Tüp Bebek Merkezi ile ücretsiz ön görüşme yapabilirsiniz. 2023 Tüp Bebek Fiyatları ve Tüp bebek tedavisi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

SGK Tüp Bebek Devlet Desteği ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını öğrenmek için;

Ücretsiz Tüp Bebek Danışma Hattımızı arayabilirsiniz.

Contact Form Demo