İnsan üreme hücrelerinin ve dokularının dondurulması işlemlerinde son yıllarda büyük gelişmeler ve başarılar kaydedilmiştir.

Bu hücrelerin dondurulup saklanması ve gerektiğinde ısıtılarak canlılık kazandırılarak kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun nedeni “vitrifikasyon” olarak adlandırılan tekniğin gelişmesi ve ısıtılma sonrasında hücrelerin yaşama olasılığı %90 üzerine yükselmesi olmuştur.Bu hücrelerin tüp bebek işlemlerinde kullanılması elde edilen sonuçlar taze hücrelerle yapılan işlemlerle aynı başarılı oranlara ulaşmıştır. Bu teknikler aşağıdaki durumlarda kullanılabilmektedir:

Tedavi sonrası transfer edilebilecek sayıdan fazla kaliteli embriyo elde edilmesi. Bu durumda gebelik oluşmadığında veya doğum sonrası tekrar gebelik istendiğinde kullanma şansı kullanılabilir
Sperm verme zorluğu olan erkeklerde
Şiddetli sperm problemi olan erkeklerde iyi sperm bulunduğunda
Rahim içi zarının yeterli gelişme göstermediği veya fazla geliştiği durumlarda embriyo dondurulması ve sonradan kontrollü olarak hazırlanmış rahim zarına transfer edilmesi
Doğurganlığını kaybetme riski olan kadınlarda ileride kullanılmak üzere yumurta ve/veya embriyo dondurulması
Olgunlaşmamış yumurtaların dondurulması ve sonradan olgunlaştırarak kullanılması
Yumurtalık dokusu dondurulması
Ancak bu işlemlerin tecrübeli, bilgili ellerde her türlü teknik yapılanma ve imkana sahip merkezlerde ilgili yönetmeliklere uyularak yapılmasının gereklili de açıktır.

Bir önceki yazımız olan Tüp Bebek Tedavisinde Balanslama Tekniği Başarıyı Arttırabiliyor Mu? başlıklı makalemizde Ankara Tüp Bebek Merkezi, Ankara Tüp Bebek Uygulayan Doktorlar ve Ankarada Tüp Bebek Merkezleri hakkında bilgiler verilmektedir.