Tüp Bebek

  • Gürgan Tüp Bebek Merkezleri Ankara
kansız ameliyatlar

kansız ameliyatlar

Kansız Ameliyatlar

Kansız ameliyatlar olarak da adlandırılan endoskopik operasyonlar 1990’lı yıllarda kadın hastalıklarının tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Endoskopik uygulamalar esas olarak iki yolla yapılmaktadır. Laparoskopi olarak adlandırılan teknikte, karın içinin görüntüsü, kameralar yardımıyla ameliyathane içerisindeki televizyon ekranlarına yansıtılmakta ve operasyon yapacak ekip tarafından karın içindeki bütün organlar kolaylıkla gözlenebilmekte. Bu incelemeler sonucunda hastalık değerlendiriliyor, kesin teşhis konuluyor ve uygun olan operasyona karar veriliyor; laser elektrik enerjisi ve çeşitli kesici ve kan durdurucu aletlerin yardımı ile istenilen operasyon gerçekleştiriliyor. Endoskopik yöntemlerle yapılan ameliyatlar karın kesisi ile yapılan açık operasyonlara göre önemli avantajlar sağlıyor. Her şeyden önce bu tip uygulamalar hastanede kalış süresini kısaltmaktadır.

Kansız Ameliyatlar Nelerdir?

Dış gebelik, basit yumurtalık kistleri, endometriosis, idrar kaçırmalarının düzeltilmesi, myomların alınması ile ilgili operasyonlar sonrasında hastanın hastanede kalmasına sıklıkla gerek kalmıyor.
Aynı gün evine çıkan hasta 48 saat içerisinde günlük yaşamına dönebilmenin avantajına sahip olabiliyor. Sayılan avantajlarından dolayı laparoskopik yolla yapılan uygulamalar histerektomi olarak adlandırılan çeşitli nedenlerle rahim çıkarılması için ve hatta kanserlerin ameliyatla tedavisinde de yaygın olarak tercih edilir hale gelmiştir. Bunda endoskopik ameliyatların açık uygulamalara göre daha az maliyete sahip olması da rol oynar.

Histeroskopik ameliyatlar

Endoskopi uygulamalarını diğer bir şekli de histeroskopi denilen rahim içiyle ilgili olarak yapılan ameliyat şekilleridir. Histeroskopik ameliyatlarla yine rahim içinin gözlenmesini takiben ortaya çıkarılan polipler, myomlar, yapışıklıklar, rahim gelişme bozuklukları çok kısa sürede güvenli bir şekilde karın açılmasına gerek kalmaksızın tedavi edilebiliyor. Kısırlık sorunlarının tedavisinde önemli başarılar elde edilirken diğer tarafta menopoz öncesi ve sonrası ortaya çıkan başta sebebi belli olmayan kanamalar olabilir. Erken kanser teşhisi olmak üzere çeşitli sorunların tanı ve tedavisinde başarılı sonuçlar vermektedir.

Histeroskopik ameliyatlar uzmanlık ister

Ülkemizde ilk kez Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim dalında 1989 yılında çağdaş anlamda uygulamaya uygulanmaya başlanmıştır. Endoskopik ameliyatlar 1990’larda düzenlenen uluslararası ve ulusal kurslarla ve kongrelerin katkısıyla ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak bu tip operasyonların uzun süreli özel eğitim gerektirir. Önemli yatırım isteyen bir ameliyathane ve donanımlı eğitimli yardımcı personele ihtiyaç duyulması ve kadın doğum uzmanlarının hepsinin uzmanlık eğitimleri gerekir. Açık yolla yapılan uygulamaları öğrenmelerine karşın endoskopik ameliyat eğitimi almadıkları için bu ameliyatları tercih etmemeleri, hastalarına tavsiye etmemeleri, hastaların büyük faydasına olan bu yöntemlerin ülkemizde hasta hizmetinde daha fazla kullanılmasını engelliyor.

Endoskopik Yöntemlerin Seçimi

4 yıl yönetim kurulunda görev yaptığım Avrupa Jinekolojik Endoskopi derneği ve Amerikan Endoskopi Derneğinden bu çağdaş tekniklerin ülkemizde de hakkettiği yere gelmesi için gerekli uluslararası desteğin sağlandığı bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin için en iyi ameliyat şekli güvendiğiniz ve sizi ameliyat etmesine karar verdiğiniz doktorunuzun en iyi bildiği ve tecrübesinin en fazla olduğu ameliyat yoludur. Ancak ameliyat olmanız gerekli ise bizim için en kolay ve avantajları olan endoskopik yöntemleri seçmemiz daha mantıklı değil mi?