Tüp Bebek

  • Gürgan Tüp Bebek Merkezleri Ankara

Gürgan Clinic Tüp Bebek Merkezi

“21. yüzyıl, kadınların her alanda ağırlıklarının hissedileceği bir süreç olacaktır. Bir yandan anne ve eş olarak görevlerini yaparken diğer taraftan toplumun bilinçli ve üretken bir üyesi olarak, çalışma hayatında da en az erkekler kadar başarılı olmak için çaba göstereceklerdir.

Kadınların, hayatlarını aktif, üretken, başarılı ve mutlu sürdürebilmeleri için, çağdaş sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanmaları gerekmektedir. Bu nedenle kadın hastalıklarının çok erken tanınmasını sağlayabilmek ve tedavilerinin en az riskle ve en başarılı şekilde sağlanabilmesi için dünya çapında projeler geliştiriliyor. Her kadını diğerlerinden ayıran kişisel özellikleri bulunmaktadır. Yaş, genetik yapı, aile düzeni, psikolojisi, kültür, eğitim düzeyi, moral faktörleri ile birlikte hastalıklarına ait özellikler ve vücutlarının bu hastalığa verdiği cevaplarla ilgili farklılıklar, herkese uyacak tek standart bir tedavinin olamayacağını ortaya çıkarmıştır.

gurgan-tup-bebek-merkezleri-logom
Tüp Bebek Merkezi

“Kişiye Özel” Tüp Bebek Tedavisi

“Kişiye Özel” olarak planlanacak tedavinin hasta tarafından kabulünün artacağı ve daha başarılı sonuçlar vereceği kesindir. Bu tip tedaviler hastanın ve eşinin katılımıyla konuda uzman sağlık ekibiyle birlikte en uygununun bulunmasıyla planlanır. En doğruyu bulabilmek için hekimin elinde yeterli, kesin teşhis sağlayacak veri bulunmalıdır. Hekim ayrıca yeterli zamanı ayırarak sabırla hastaya bilgi vermeli ve onun da alınacak karara gönül rahatlığı ile onay vermesini sağlamalıdır. XY kromozomu yerine, iki X kromozomu taşıması kadın olmanın biyolojik ilk temel gerekliliğidir. Anne rahminde gelişmeye başlamasından itibaren genetik özellikler, insan dişisinin biyolojik yazgısını belirler. Ancak kadını hem cinslerinden ayıracak ırk, aile yapısı, eğitim, kültür, psikolojik, sosyal ve ekonomik farklılıklarla ortaya çıkan çeşitli faktörler, doğumdan hemen sonra yapacakları etkilerle, kadının ileri ki yaşamının belirlenmesinde süreğen rol oynarlar.

Kadın hayatında genç kızlık dönemi, üreme çağı, gebelik, menopoz öncesi ve sonrası dönemler, çeşitli sorunları beraberinde getirmekte ve özellikle üzerinde özel olarak durulması gereken süreçlerdir.

  • Hepimiz genç kızlığa yeni adım atan bireyin aile, arkadaş ve sosyal ortamla belki de en önemlisi kendisi ile olan çatışmalarını ve çözmezliklerini yaşamışızdır. Ancak kendimiz bir genç kız annesi olduğumuzda onu anlamakta ve sorunlarına çözüm bulmakta zorluk çekeriz. Adetlerinin düzensiz olması, vakitsiz kanamaları, kilo alması, kıllanmasının fazla olması ve hatta cinsellikle ilgili problemleri bizi fazlasıyla meşgul eder.

Gebelik Takibi

Gebelik normal ve fizyolojik bir süreçtir. Ancak aileye yeni bir üyenin katılımıyla mutluluk kaynağı olabilecek gebelik, bazen bir üzüntü kaynağı haline dönüşebilir. Düşükler, erken doğum, bebekte ortaya çıkan anomaliler, gelişme bozuklukları, anneye ait başta tansiyon yüksekliği, diyabet, kalp problemleri olmak üzere çeşitli hastalıklar, ani çocuk ölümleri. Gebeyi takip eden doktorun görevi, normal giden bir gebelikte ortaya çıkan problemleri mümkün olduğunca erken tanıyarak tedaviye yöneltmektir.

İnfertilite, yani çocuksuzluk ülkemizde yaklaşık 1 milyon çifti ilgilendiren önemli bir sosyal, psikolojik ve ekonomik problemdir. Son on yılda tıp teknolojisinden elde edilen hızlı gelişmeler kadın ve erkeğe ait problemlerin çoğunun tedavisine olanak sağlamıştır. Ancak yine sorunu yaşayan çiftlerin kendilerine özel olarak planlanmış tedavilere ulaşmada, başarılı sonuç elde etmede önemli zorluklar yaşayabilmektedirler. Kadınlar üreme çağında ve menopoza yaklaşırken yine üreme organları ile ilgili çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Çeşitli yumurtalık kistleri, iltihaplanmalar, adet kanama düzensizlikleri, başta myomlar olmak üzere çeşitli iyi veya kötü huylu urlar ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizdeki araştırmalar ne yazık ki kadınlarımızın önemli bir sorun yaşamadıkça kontrol ve erken tanı olanaklarından yararlanmak amacıyla nadiren jinekologlara başvurduklarını gösteriyor.

Ülkemizdeki önemli bir sorun da son zamanlarda doktorlara karşı geliştirilen güven azalmasıdır. Kadınlar bir ameliyat kararı verebilmek için ortalama 3-5 doktor dolaşmaktadırlar. Çeşitli nedenlerle değişik mesajlar alabilmekte, kafaları karışmakta ve korkuları artmaktadır. Gerekmedikçe kadının herhangi bir organının ameliyatla çıkarılmasına gidilmemelidir. Son yıllarda geliştirilen endoskopik ameliyat teknikleri tecrübeli hekimlerce hemen hemen her tür kadın hastalığı ameliyatı için uygulanabilmekte ve en kısa sürede sağlığına kavuşabilmelerini sağlamaktadır.

Menopoz Öncesi

Menopoz öncesi ve sonrası, çoğu kadın için bir kabus olarak beklenmektedir. Yine özellikle son zamanlarda çeşitli görsel ve yazılı basında çıkan haberler bir panik havası yaratılmasına neden olmuştur. Kadın bir yandan sıcak basmaları, uykusuzluk sinirlilik vb. geçireceği bir dönemi beklemekte, yaşlandıkça kemiklerinin kırılacağı, kalp hastalığı, erken bunama, cinselliğinin ortadan kalkacağı korkusunu yaşamaktadır. Diğer taraftan alternatif tedavi olarak gösterilen hormon ilaçlarının başta kanser olmak üzere yaratacağı yan etkilerden korkmaktadır. Menopoz konusunda kendi vücudunun ihtiyaçlarına göre planlanmış, kendisini de tercihlerini de göz önüne alan güncel bir yaklaşımın eksikliğini duymaktadır. Konuda uzmanlaşmış disiplinler arası koordinasyonu yapabilecek bilgi ve deneyime sahip merkezlerin eksikliğini duymaktadır.

Amacımız, sağlığınızla ilgili konularda güncel ve en doğru tanı ve tedavi şeklini seçerken size katkıda bulunabilmek ve tedavinizin güncel seçeneklerle yaparak bir an önce sağlığınıza kavuşmanıza katkıda bulunabilmektir.

Sağlıcakla kalın!…