fbpx

Çocuksuz Aile Kalmasın!

 • Çocuksuz Aile Kalmasın!
 • tr
 • de
 • ar
 • en
 • GENİTAL SİĞİLLER NEDİR?

 • GENİTAL HERPES NEDİR?

 • VAJİNİT NEDİR?

 • DIŞ GEBELİK NEDİR?

 • PID (Pelvik İnflamatuar Hastalık) NEDİR?

 • MYOMLAR NEDİR?

 • ENDOMETRİYOZİS NEDİR?

 GENİTAL SİĞİLLER NEDİR?

HPV (Human Papilloma Virus) ile oluşur.

HPV enfeksiyonu en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır.

Genellikle  siğillere  neden  olan  HPV tipleri kanser gelişimi ile ilgili olanlardan farklıdırlar.

Tanı; Jinekolojik muayene ile konur. Kolposkopik muayene, HPV tiplemesi ve PAP smear testi yapılabillir.

Tedavi; Cerrahi Tedavi, Topikal Tedavi, HPV aşısı önerilir.


GENİTAL HERPES NEDİR?

Herpes simpleks virusu (HSV) tarafından oluşturulan cinsel geçişli bir hastalıktır.

Genital bölgede ağrılı veziküler lezyonlar oluşur genellikle çok sayıdadır.

Yüzeysel, ağrılı ülserlere neden olur.

Genellikle 7 günde en şiddetli haline ulaşır ve 3-4 hafta içinde iz bırakmadan iyileşirler.

Tekrarlayan alevlenmeler, daha kısa süreli ve daha az şiddetlidir.

Kaşınma ve yanmayı takiben lezyonlar oluşur yılda birkaç kez alevlenme olabilir, genellikle zamanla alevlenmelerin sıklığı azalır.

Tanı: Jinekolojik muayene, virüs kültürü, tip spesifik serolojik testler.

Tedavi; Antiviral ilaçlar ile klinik süre kısaltılır, bulaşıcılık ve tekrarlanmalar azalır. Etkili bir HSV aşısı henüz yoktur.


VAJİNİT NEDİR?

Akıntı, kaşıntı, koku, ilişkide ağrı ve idrarda yanma ile belirti verir.

Vagenin doğal bir mikrobik  örtüsü (vagen floroni) vardır.

Vagenin fizyolojik PH sı yaklaşık 4 tür, bu PH bozulduğunda patojenik bakteriler ürer. Vagenin normal alıntısı beyaz ve kokusuzdur.

Tanı; Jinekolojik muayene ve akıntının mikrokobik muayenesiyle konur. vajiniteye yol açan 3 ana patojen vardır.

1) Bakteriyel vajinosis

Vajinitin en sık nedenlerindendir.

İnce beyaz ve yapışkan bir akıntı vardır.

Tedavide metronidazol veya klindamisin gibi antibiyotikler kullanılır.

2) Trikomanas vajiniti

Cinsel yolla bulaşır ince, köpüklü gri-beyaz-sarı, bol ve kokulu akıntı vardır.

Genital bölgede kızarıklık ve şişlik olabilir.

Tedavi; metronidazol veya timidaol gibi antibiyotiklerle tedavi edilir.

3) Mantar

Kalın, beyaz, süt kesiği görünümünde akıntı, kaşıntı, idrar da yanma gibi yakınmalara yol açar. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, şeker hastalarında, obez kişilerde ve gebelik gibi hormonal değişikliklerde sık görülür.

Tedavide antimikotik  ajenlar  kullanılır. Vaginal ovül veya oral tablet.


DIŞ GEBELİK NEDİR?

Gebeliğin rahim içinde değil başka yerde yerleşmesidir.

Sıklık: tüm gebeliklerin %2 si dış gebeliktir. Genellikle tüplerde olur.

Risk faktörleri:

 • Pelvik enfeksiyon öyküsü
 • Pelvik cerrahi öyküsü
 • Geçirilmiş dış gebelik öyküsü
 • Geçirilmiş  düşük öyküsü
 • Sigara
 • 40 yaş üstü olmak
 • Rahim içi  araç (RIA=SPİRAL) kullanımı
 • Yardımcı üreme teknikleri

Tanı: kanda gebelik testi pozitif olduğu halde ultrasonografide rahim içinde gebelik kesesinin görülmemesi ile konur, BHCG takibi yapılır.

Belirtileri: beklenen  adet tarihi geçtikten sonra başlayan vaginal kanama, karın ve kasık ağrısı, hassas adnexsiyel kitle,

Tanıda gecikilirse büyüyen dış gebelik tüpleri yırtarak şiddetli karın içi kanamaya yol açar.

Tedavi: dış gebelikler hızlıca ameliyatla alınmalıdır.

Hastanın  genel durumuna göre açık veya laparoskopik cerrahi tercih edilir.

Dış gebelik erken anlaşılmış ve hastanın koşulları uygunsa ilaç tedavisi seçilebilir.


PID (Pelvik İnflamatuar Hastalık) NEDİR?

Üst genital bölgelerin enfeksiyonudur. (Rahim, tüpler ve yumurtalıkların) enfeksiyon belirtileri:

 • Karın ve kasık ağrısı
 • Vaginal akıntı
 • Vaginal kanama
 • Titreme bulantı
 • İdrarda yanma

Tanı: Jinekolojik muayene ve vajinal ultrasonografi ile konur.

Tedavide çeşitli antibiyotik protokolleri uygulanır.


MYOMLAR NEDİR?

Rahim in iyi huylu tümörleridir.

35 yaş üzerindeki kadınların %20 sinde görülür.

Büyüklükleri çok değişkendir. Çok küçük veya çok büyük olabilirler.

Tek veya çok sayıda olabilirler.

Rahim in içine doğru veya dışına doğru büyüyebilirler.

Myomların oluşum ve büyümesinde genetik bir yatkınlık vardır.

Miyomlar gebelik sırasında büyüyebilir.

Myomların kötü huylu dönüşümü çok nadirdir.(%0,04-on binde 4)

Belirtiler: Myomlar genellikle belirti vermez.

Belirtiler miyomun yerleşim yeri ve büyüklüğüyle ilgilidir.

Adet kanamasının aşırı olması idrar kesesine baskı yapan myomlar da sık sık idrar yapma, idrar kaçırma olabillir.

Arkaya doğru büyüyen myomlar da kabızlık ve ağrılı dışkılama olabilir.

Hızlı büyüyen myomlarda kasık ağrısı olabilir.

Tanı: jinekolojik muayene ve USG ile konur.

Tedavi: belirti vermeyen myomlar sadece takip edilebilir.

 • Hormon Tedavisi: Cerrahi öncesi myomları küçültmek için kullanılabilir.
 • Hormonal Tedavinin etkisi geçicidir. Tedaviyi bıraktıktan 3-4 ay sonra myomlar eski haline dönerler.
 • Cerrahi Tedavi: Myomektomi; sadece myomun çıkarılması
 • Histerektomi: Myomlarla birlikte rahim in alınması

ENDOMETRİYOZİS NEDİR?

Rahim in içinde bulunan ve her ay kanayan dokuların rahim dışında da bulunmasıdır.

En sık yumurtalıklar da  oluşur ve çikolata kistlerine yol açar.

Oluşumunda anatomik, immünolojik hormonal ve genetik etkenlere dayanan bir çok teori ile sürülmüştür.

Belirtiler: bazı kadınlarda hiç belirti vermeyebilir.

 • Ağrılı adet görme
 • İlişki sırasında ağrı
 • Kısırlık

Tanı: Jinekolojik muayene

Ultrasonografide çikolata kistlerinin görülmesi

– Tanısal laporoskopi

Tedavi: Hastalığın yaygınlığı ve hastanın ihtiyaçlarına göre cerrahi veya medikal tedavi seçilebilir.