Blog

Fertility Infertility

FAQ Answers in IVF Treatment

FAQ Answers in IVF Treatment
  • Does stimulation of the ovaries with hormone therapy ruin the ovaries and cause early menopause?
  • Does the chance of twin or triplet pregnancy increase with IVF treatment?
  • Do babies resulting from IVF treatment have a higher risk in terms of anomalies and development compared to normal pregnancies?
  • Are the hormones used in IVF treatment harmful to health? Does it have a cancer-causing effect?
  • Does the risk of ectopic pregnancy increase with IVF treatment?Tüp bebek tedavisi ile dış gebelik riski artar mı?

Yumurtalıkların hormon tedavisi ile uyarılması yumurtalıkları harap ederek erken menopoza neden olur mu?’

Kesinlikle hayır. Yumurta tedavisi ile 10 ya da daha fazla follikülün gelişmesi sağlanır. Normal siklusta da zaten benzer şekilde çoğu follikül gelişemeden kaybolmaktadır, bunlardan yalnızca bir tanesinden yumurtlama gerçekleşmektedir.Tüp bebek tedavisinde , kaybolacak olan folliküllerin kullanılması sağlanıyor diyebiliriz. Ergenlik çağı başında normal bir bayanda yaklaşık 400.000 yumurta başlangıcı olan follikül bulunur ve yıllar içinde hızla tükenir.

 

Tüp bebek tedavisi ile ikiz , üçüz gebelik şansı artar mı?

Evet. Transfer edilen embriyo sayısına bağlı olarak çoğul gebelik şansı normal popülasyona göre artmaktadır. İkiz gebelik normal popülasyonda %1-2 iken, tüp bebek tedavisinde yaklaşık olarak %30’dur.

 

Tüp bebek tedavisi sonucu oluşan bebekler normal gebeliklere göre anomali ve gelişim açısından daha fazla risk taşır mı?

Dünyadaki geniş serilerde ve bizim bugüne kadarki deneyimlerimizde , anomali açısından normal gebeliklere göre risk artması söz konusu değildir. Ayrıca gelişimleri ve ileriki hayatlarında takibinde de fark gözlenmemiştir. Fakat normal popülasyona göre artmış olan çoğul gebelikler ,bazı sorunları da beraberinde getirmektedir (erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi).

 

Tüp bebek tedavisinde kullanılan hormonlar sağlık için zararlı mıdır? Kanser yapıcı etkisi var mıdır?

Kullanılan hormonların ciddi olmayan yan etkileri olabilir fakat bunlar geçici yan etkilerdir.Kalıcı bir yan etki söz konusu değildir.Dünyadaki geniş serilerde de kanserojenik etkisi gösterilmemiştir.Tedavide kullanılan hormonlar dünyada çok yaygın olarak tüketilmektedir ve her çıkan preparat da sıkı şekilde kontrol edilerek piyasaya sürülmektedir.

 

Tüp bebek tedavisi ile dış gebelik riski artar mı?

Normal yoldan gebe kalanlarda dış gebelik oranı %1 dir. Bu oran ,tüp bebek gebeliklerinde de daha fazla değildir. Fakat altta yatan nedene bağlı olarak bazı nedene bağlı olarak bazı durumlarda bu oran artabilir (örneğin fallop tüplerinde zedelenmenin olduğu durumlar ).

[tm_contact_form_7 id=”11337″]