ankara seo web tasarım

  • Kadın Sağlığı İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi
  • en
  • de
  • ar
sORP testi, serbest oksijen radikalleri, ROS tekniği, Oksidatif Stres

ERKEK İNFERTİLİTESİNE YENİ YAKLAŞIM

Erkek infertilitesini değerlendirirken, bireyin beslenme alışkanlıkları, iş hayatı ve sosyal çevresi yani stres ögeleri araştırılmalı ve tedaviye alınmadan önce hücre bazından genele doğru toksinlerden arınması sağlanmalıdır. Bir nevi “DETOX” programına alınması tedavinin başarılı olmasında önemli rol oynayacaktır.

ERKEK İNFERTİLİTESİNE YENİ YAKLAŞIM

Dünyada ve ülkemizde çocuk sahibi olamayan çiflerde problemin %50 si erkekten kaynaklanmaktadır. Yeterli  sayı, hareketlilik  ve kalitede sperm hücreleri olmadığından çiftlerin tedavileri ya yarım kalmakta ya da hüsranla sonuçlanmaktadır. Bu durum da çiftlere maddi ve manevi zarar vermektedir.

Bu konuda çalışan uzmanlar, erkekteki sorunu belirleyebilmek için rutin semen analizine başvurmakta ve bu analiz ile spermin varlığı, sayısı, hareketliliği ve birtakım şekil bozukluklarını (morfoloji) değerlendirip erkeğin çocuk sahibi olabilme şansını ya da potansiyelini belirlemeye çalışmaktadırlar. Bir başka deyişle rutin semen analizi erkek kaynaklı infertilitenin değerlendirilmesine belkemiği olmuştur.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki erkek inferilitesini değerlendiriken erkek bireyin genel sağlık durumunun belirlenmesi tedavi açısından yol gösterici olmaktadır. Çünkü genel sağlık durumu kötüye giden erkek bireyin sperm sayısından hormonlarına kadar birçok parametrede negatif anlamda değişiklikler gözlenmektedir. Bu demektir ki sadece rutin semen analizi ile değil bu analizin yanısıra diğer parametrelere de bakmak tedavi başarısı açısından önemli rol oynayacaktır.

Ayrıca erkek infertilitesini değerlendirirken erkek bireyin beslenme alışkanlıkları, iş hayatı ve sosyal çevresi yani stres ögeleri araştırılmalı ve tedaviye alınmadan önce hücre bazından genele doğru toksinlerden arınması sağlanmalıdır yani bir nevi “DETOX” programına alınması tedavinin başarılı olmasında önemli rol oynayacaktır.

Bu anlayış ile GÜRGAN CLINIC olarak rutin semen analizine sORP testi ekleyerek semendeki toksin miktarını belirleyip, çiftlerimize spermlerin hasarlardan korunabilme gücünü yani antioksidan potansiyelini söyleyebiliyoruz. Böylece daha önceden başarısız tedavilere maruz kalmış çiftler tedavinin erkek kaynaklı nedenini anlayabilmekte ve uygun destek tedavileri ile tedaviye daha sağlıklı ve umutlu hazırlanabilmektedirler.

Diğer taraftan baktığımızda biz GÜRGAN CLINIC EMBRİYOLOJİ LABORATUARI olarak bu test ile tedavi sırasında oluşabilecek olumsuzlukları önceden belirleyip, sperm seçim tekniğimizi test sonucuna göre seçip, çiftimize daha sağlıklı embriyolarla sağlıklı bir gebelik ve doğum şansını sonuna kadar vermekteyiz.