20 Aralık Çarşamba Saat 18:00
Gürgan Clinic – Toplantı Salonu

Dr. Nuray BOZKURT

Endometrioma cerrahisindeki tekniklerin over rezervi üzerine etkisi konuşulacak.