fbpx

Çocuksuz Aile Kalmasın!

 • Çocuksuz Aile Kalmasın!
 • tr
 • de
 • ar
 • en

DOĞURGANLIK CHECK-UP’I NEDİR?

DOĞURGANLIK CHECK-UP’I NEDİR? İnsan üremesini kadın ve/veya erkeğe ait çeşitli hastalıklar, sorunlar ve problemler etkileyebilmektedir. Bunların bir kısmı çiftin kendilerinin saptayabileceği belirtilerle gidebileceği gibi bazıları konuya özel tetkikler ve tanı metodları yapılmadıkça tespit edilemez.

Kadınlarda rahim, fallop tüpleri ve yumurtalıkların erkeklerde testislerin fonksiyonlarını bozabilecek enfeksiyonlar, gelişme anomalileri, kistler, tümörler, hormon bozuklukları, cinsel ve ruhsal sorunlar çiftin istedikleri zaman çocuk yapabilme olasılıkları üzerine olumsuz etkiler yapabilirler.

Ayrıca yine bireylere ait yaş, genetik ve bağışıklık sistemlerine ait faktörler, obezite, stres, yorgunluk, sigara, alkol kullanımı ile beslenme alışkanlıkları hatta meslekleri, eğitim düzeyleri, sosyal ve moral tercihleri, çeşitli nedenlerle algıları tıbbi tedaviler ve geçirdikleri ameliyatlar olumsuz etkiler yapabilir.

Ancak bireylere ait hastalıkların ve problemlerin çiftin üreme fonksiyonlarını ne düzeyde etkilediklerini belirlemek için uygun ve yeterli araştırmaların konunun uzmanlarınca yapılması gerekir. Her çift kendine özel özelliklere sahip olduğundan çocuk yapabilme şansları birbirine benzemez.

Her çifte uyabileceği düşünülen bir genelleme yapılması doğru olmaz. Bu yaklaşım çiftin çocuksuz kalmasına kadar gidebilen istenmeyen sonuçları doğurabilir.

Bu nedenle her çifte özel olarak değerlendirme yapılması ve bu değerlendirmeden elde edilecek bilimsel verilere göre çiftin gelecekteki çocuk elde edebilme planlamasının yapılması uygun olur.

Evlilik sonrasında çiftlerin bir kısmı hemen çocuk istemezler ve gebelikten korunma yöntemlerini kullanırlar. Bazı çiftler ise hemen çocuk isterler ve genel inanışlara göre 1-2 yıl bir uzmana başvurmadan gebelik beklerler.

Her iki durumda da bilinemeyen, öngörülemeyen sorunlar, problemler uygun zamanda uygun tedaviyi almalarını engelleyebilir, çiftin tedavisini zorlaştırabilir hatta imkansız kılabilir.

Erkekte genetik nedenler veya diğer etkenlerle oluşmuş şiddetli sperm sayı ve hareket azlığı, yumurta dölleme azalması, sperm yokluğu, kadınlarda ise yukarıda belirtilen nedenlere bağlı üreme organları sorunları mümkün olduğunca erken tanınırsa tedavileri daha kolay, başarılı ve ekonomik olabilir.

Örneğin kadın yumurta rezervlerinde oluşan azalma zamanında fark edilmez ve erken tedavi olanaklarından faydalanılamazsa çiftin bebeğe ulaşması imkansız hale gelebilir. Erken tanı gereksiz zaman kaybını, psikolojik ve ekonomik kayıpları da önleyebilir.

Bu nedenlerle çiftlere evlenmelerini takiben kendilerini güncel bilimsel veriler ışığında yeterli ve gerekli teknolojik gelişmelerinde katkılarıyla yapılacak tanı metodlarından faydalanarak “Doğurganlık Check-up” yaptırmaya davet ediyoruz.

Konularında eğitimli, tecrübeli uzmanların çalıştığı donanımlı merkezlerde yapılacak uygulamalarda çiftin üreme organları ile onları doğrudan veya dolaylı etkileyebilecek diğer sistemlerin değerlendirilmesi yapılır. Bunlar;

Yeni evlenmiş çiftlere ve gebelik istemeyip korunan çiftlere belli zaman aralıklarında “Doğurganlık Check-Up” ı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Neden mi?

 • Çiftin kadın ve erkeğe ait detaylı değerlendirilmesine yarayacak kişisel hikayeleri alınır. Problemli olması muhtemel alanlar sorgulanır ve sorunlar belirlenir.
 • Gerekli hormon testleri yapılır.
 • Detaylı ultrason incelemeleri yapılır(ultrasonografi).
 • Gerekirse fallop tüpleri değerlendirilir.
 • Sperm fonksiyon testleri yapılır.
 • Yumurtalık rezervleri çeşitli metodlarla değerlendirilir.
 • Koruyucu hekimlik uygulamalarına esas teşkil edilecek değerlendirmeler ve tavsiyeler yapılır.
 • Hayat tarzı değişiklikleri tavsiye edilir(diyet, psikolojik danışmalık, alışkanlıkların dengelenmesi vb..).
 • Gerekli multidisipliner konsültasyonlar (üroloji, endokrin, diyet, cerrahi vb.) planlanır ve koordine edilir.
 • Gerekli operasyonlar planlanır.
 • İleriye yönelik takip ve tedavi planlaması yapılır.
 • Belli zaman aralıklarında veya sorunlar oluştuğunda randevular verilir.
 • Uygun tedaviler basitten yüksek teknolojik olanlara kadar planlanır ve gerektiğinde en yüksek başarı oranlarına ulaşılacak şekilde uygulanır.

Doğurganlık Aşısı ve Check-up Uygulaması