Yumurta Dengeleme

Image
Balanslama Konsepti

3 ) Yumurta Dengeleme

Kişiye Özel kombin ilaç tedavileri

Tüp bebek tedavisinde ilk aşama, sağlıklı ve olgun yumurtaların elde edilmesidir. İlk kez tedaviye başlayan çiftlerde çok yumurta elde edilmesinin genellikle başarıyı artırdığı kabul edilir; hatta tedavide diğer kadınlardan daha az yumurta elde edilmesi çiftleri üzer. Ancak daha fazla yumurta daha fazla başarı demek değildir! Tedavi esnasında gelişen yumurtaların kalitesi, onların daha sonra iyi bir şekilde döllenerek gebelik oluşturabilecek embriyo geliştirebilmesini sağlar.

Yumurtalıkların kişiye özel olarak uyarılması ve içindeki yumurtaların olgunlaştırılabilmesi; yumurtaları geliştirmek için kullanılan ilaçların kişiye özel olarak seçilmesi, dozunun ayarlanması, diğer ilaçlarla birlikte kullanılma kararının verilebilmesi ve tedavi süresinin iyi şekilde ayarlanabilmesi konu ile ilgili bilgi, tecrübe ve kadının özelliklerine göre ilaç protokollerinin seçimine bağlıdır.

Balanslama Konsepti

Diğer bir deyişle yumurtaları arttırmak ve geliştirmek için ilaç kullanımının ayarlanması, kişiye ve tedavi ayına uygun olarak uygulanacak bilgi, tecrübe ve özen gerektiren bir tıp sanatıdır. Bilgi, tecrübe, zaman ayrılması ve sizin özelliklerinizin detaylı şekilde araştırılmasını gerektirir. Bu yaklaşım ayrıca gereksiz ilaç kullanımını engeller ve yüksek ilaç maliyetinin çiftleri zorlamasına sebebiyet vermez. Çünkü çiftler tüp bebek için ödedikleri paraya ilaveten oldukça yüklü bir ödemeyi ilaçlar için yapmaktadırlar.

Total Dondurma / Saklama

Son yıllarda tüp bebek tedavileri esnasında yumurta gelişmesinin sağlanması için verilen ilaçların rahim içinin gömülgenliğini azaltabileceğini gösteren bilimsel veriler elde edilmiştir. Bu nedenle bazı hasta gruplarında tedavi esnasında oluşan iyi kalitedeki embriyolar; ilaç tedavisi verilen ayda transfer edilmeden dondurularak saklanmaktadır. Sonraki aylarda ilaç tedavisinin rahim içinde yaratabileceği problemin giderilmesini takiben transfer edilmektedir.

kadin yumurta kalitesi

IN VITRO MATURASYON (İlaçsız Tüp bebek)

Yumurta geliştirme sürecinde elde edilen yumurta sayısı artırılmaktadır. Ancak yumurta geliştirme hem maliyetli ve hasta için sıkıntılı bir süreçken hem de polikistik overli hastalarda aşırı uyarılma sendromuna (OHSS) yol açabilir. In Vitro Maturasyon (IVM) bu gibi olgular için önem kazanmaya başlamıştır. OHSS riski olan polikistik overli ya da PCO benzeri yumurtalıkları olan kadınlarda, östrojen hassasiyetli kanser türlerine sahip kadınlarda, doğurganlığın korunması için hormon tedavisine vakti bulunmayan hastalarda uygulanması önerilir.

Bu tedavide ilaç olmaksızın elde edilen olgunlaşmamış yumurtaların laboratuar şartlarında, özel solüsyonlar içerisinde olgunlaştırılması, döllenmesi ve embriyo gelişmesi sağlanmakta ve bu embriyoların rahim içine konulması ile %33 ya da %40 arasında gebelik elde edilebilmektedir. Merkezimiz ülkemizdeki ilk IVM gebeliğini elde etmiş ve bu gebelik doğumla sonuçlanmıştır. Özellikle PCOS olgularında tercih edilmesi gereken ve tecrübeli merkezlerde uygulanması gereken bir yöntemdir.

Lazer ICSI

Yumurtaların çevresindeki ‘zona pellucida’ denilen zarın kalınlaşması döllenme bozukluğuna veya embriyonun tutunmasına negatif etki edebilir. Spermin mikroenjeksiyon iğneleriyle yumurtaların içine konulması işleminde zarı geçerken zorluk çıkabilir ve yumurtanın yapısı zedelenebilir. Sorunu engellemek için Lazer ICSI yöntemi ile mikro enjeksiyon uygulanır. Bu işlemde yumurtanın kalınlaşmış olan zarı önce lazer yardımı ile inceltilir ve sonrasında spermi yumurta içine taşıyacak iğne, yumurta içine inceltilmiş delikten sokulur. Bu işlemin yumurtanın zarar görmesini önlediği; döllenmeyi ve gelişen yumurtanın kalitesini arttırarak gebelik oranlarını yükselttiği bilinmektedir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ileri yaş ve azalmış yumurta rezervi olan kadınlarda ve zona pellucida’nın sertleşmesine yol açan problemlerde zor mikroenjeksiyon yapılan olgularda kullanılan yardımcı bir tekniktir.

LİFLEME adını verdiğimiz yöntemle; mikroskop altında testisten alınan parçaların mekanik ve enzimatik olarak liflere ayrılması sağlanır. Sonrasında ise her testis örneği birden fazla embriyolog tarafından yaklaşık dört saat sperm varlığı açısından incelenir. Sperm varlığı teyit edildikten sonra özel mikroskoplar altında en olgun spermler polarize ışık ile seçilir. Mikroenjeksiyon işlemi ile yumurtalar döllenir.

Böylelikle hem sperm elde etme yüzdesi en yüksek seviyelere çekilir hem de bu spermler kullanılarak oluşacak embriyolardaki kalite daha yüksek olur. Tüm bu işlemlerin toplamı; gebelik oranlarına ve canlı doğum oranlarına pozitif olarak yansır. Cerrahi sperm elde etme yöntemleri ile kanal tıkanıklığı olan azospermi olgularının %100’ünde, tıkanıklık olmayan azospermi olgularının %65’inde sperm bulunmaktadır.

YouTube video

Yumurta Aktivasyonu

Spermin yumurtayı dölleyemediği durumlarda sperm ya da yumurtaya bağlı nedenlerin araştırılması gerekmektedir. Spermde yumurtayı aktive eden enzimlerin ve maddelerin az olması ya da bulunmaması etken olacağı gibi yumurtanın kendine ait sorunları da neden olabilir. Sonuç olarak azalmış döllenme oranı, hiç döllenememe veya kalitesi düşük embriyo ortaya çıkar ve bu da tüp bebek başarısını düşürür. Bu durumlarda daha kaliteli ve yüksek yumurta döllenmesi sağlanabilmesi için; Kalsiyum iyonofor veya Piezo elektrik kullanılarak yumurtanın aktive edilmesi sağlanır.

Sürdürülen Çalışmalar

(IVA) In Vitro Activation

Erken yaşta over yetmezliği olan kadınlarda laparoskopik olarak yumurtalık dış kabuğu alınarak, mekanik olarak kesilerle ufak parçalara ayrılır ve laboratuvar ortamında 2 gün boyunca özel bir aktive edici sıvı içinde bırakılarak enzimatik olarak işleme tabi tutulur.  Bu iki günlük enzimatik süreçten sonra ise yine laparoskopik olarak bu yumurtalık kabuğu parçacıkları hastanın yumurtalıklarına geri konulur. Bu tedavi sonucunda daha önceden yumurta üretemeyen ve over yetmezliği yaşayan hastalar tekrar belli bir süre sonra yumurta üretmeye başlayabilmektedir.

(HSD) Hippo Signaling Distruption

Cerrahi Yumurtalık Aktivasyonu Aynı hasta gruplarında aynı tedavi biçimini tek bir adımda ve tek bir seansta yapılan özel bir operasyon tekniği ile aktivasyon sıvısıyla enzimatik bir işleme tabii tutulmadan gerçekleştirilmektedir. Gürgan Clinic bilimsel gelişmeleri ve araştırmaları yakından takip ederek, her iki yöntemle ilgili bilimsel çalışmaları sürdürmekte olup elde edilen veriler ışığında tedavi sürecine olumlu katkılar sağlayacaktır.

  Balanslama Konsepti

  Unutmayınız; hayalinize bir an evvel ulaşabilmeniz için, basit bir tedaviden daha fazlası gerekir…

  Bir çiftin çocuk sahibi olmasında hassas dengeler rol oynar. Bu dengelerin herhangi birinde bozukluk olduğunda çiftin kendiliğinden veya yardımcı üreme teknikleri yardımıyla gebe kalmasında gecikmeler olabilir veya gebelik hiç oluşmayabilir.

  Balanslama Konsepti
  Image link

  Sorularınızı Cevaplıyoruz.

  Tüp Bebek Tedavisi, Azospermi, Embriyo Dondurma ve Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlıklarında merak ettiğiniz sorularınızı bize yazabilirsiniz?