Blog

Balanslama Tekniği

Tüp Bebek Tedavisinde Balanslama Tekniği Başarıyı Arttırabiliyor Mu?

Tüp Bebek Tedavisinde Balanslama Tekniği Başarıyı Arttırabiliyor Mu?

Tüp Bebek Tedavisinde Balanslama Tekniği Başarıyı Arttırabiliyor mu?

“Balanslama Tekniği” uygulaması yumurta, embriyo ve rahim iç zarında çeşitli hastalık ve problemlerle ortaya çıkan ve gebelik şansını azaltan olumsuzluklarda kullanılmaktadır.

Kadının kendine ait yumurtalık ve kan hücreleri ile onlara ait özel maddeler içeren sıvıların kullanılması ile ortadan kaldırılarak pozitif yönde dengelenmesi dayanmaktadır. Ayrıca spermle ilgili problemlerinde bulunup dengelenmesi ile kadının düşünce, duygu ve üreme organlarındaki problemlerinde tespit edilerek tedavisi ve balanslanması tedavini başarısını önemli bir şekilde arttırmaktadır.

Polikistik yumurtalık hastalığı, endometriozis hastalığı ve buna bağlı olarak oluşan çikolata kistleri, kılcal damarlarda pıhtılaşma yapan bağışıklık sistemi bozuklukları, iki ve daha fazla sebebi izah edilemeyen tüp bebek başarısızlığı yaşamış olan kadınlarda yumurta, embriyo ve rahim içi zarında gebeliği engelleyecek ve/veya gebelik şansını düşürecek olumsuz gelişmelerin ortaya çıktığını göstermiştir.

Yukarıda sayılan hastalıklar nedeni ile yumurtaların yumurtalıklarda gelişmesi sırasında maruz kaldıkları uygunsuz ve düzensiz hormonların etkiler, bağışıklık sistemi yetersizlikler onların gelişmelerini ve olgunlaşmalarını geciktirir. Bu gecikme onlara olgunlaşma desteğini sağlayan ve çevrelerinde yer alan özel destek hücrelerinin ve sıvılarının etkilenmesi ve yumurtaları yeterli desteği verememesi ile ortaya çıkar. Sonuçta yumurtanın hem döllenme olasılığı azalır hem de döllenme sonrası oluşan embriyo denilen ileride gebelik oluşturacak hücre kümesinin kalitesini bozulur ve rahim iç zarına gömülme kabiliyetini düşer.

Balanslama tekniği ile yumurta, embriyo ve rahim içi zarındaki problemler düzeltilmekte ve gebeliğe uygun hale getirilmektedir. Bir taraftan embriyoların uygun şartlarda gelişmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan rahim içi zarı embriyoların gömülmesine hazır hale getirilmektedir. Böylece iki sistem arasındaki denge sağlanarak gebelik oranları yükseltilmekte ve düşük oranlarında önemli bir azalma elde edilmektedir.

Balanslama yapılmayan tüpbebek uygulamalarında her tedaviye aynı yaklaşımda bulunulduğundan çifte özel tedavi yapılamamaktadır. Sperm, yumurta, embriyo ve rahim içi zarındaki sorunlar tanınmadan ve olası sorunlar uygun bilimsel tekniklerle veya laboratuvar teknikleriyle çözülmediğinden gebelik oranları ortadan kaldırılamamış problemlerden dolayı istenilen başarı düzeylerine yükseltilememektedir. Bu hallerde gebelik oluşsa bile düşük oranları da yüksek olmaktadır. Sonuç olarak büyük çaba, ümit ve ekonomik yatırımla gerçekleştirilen tedavilerde istenen başarıları yakalamak zorlaşmaktadır. Tup bebek tedavilerinde güncel bakış “Sperm ve Yumurtadan Sağlıklı Gebeliğe” uygulamalarıdır ve Balanslama Tekniği de bu kapsamda bir yeni bakıştır. Bu yaklaşımın temeli üreme hücrelerine ve organlarına ait sorunların tespit edilerek ortadan kaldırılması ve onların arasında bilimsel veriler ve teknolojinin yardımı ile eğitimli ve tecrübeli ellerle gerçekleştirecek bir “balanslamanın” gebelik oranlarını arttırmasıdır.