Embriyo Dengeleme

Image
Balanslama Konsepti

4 ) Embriyo Dengeleme

Kültür Sıvısı Kullanımı

Embriyoların dış ortamda gelişimi için ihtiyacı olan her türlü maddeleri içeren özel kültür sıvıları kullanılmaktadır. Döllenme ve embriyo gelişimi vücut sıvılarına en yakın özellikleri gösteren sıvılar (besiyerleri) içinde yapılmaktadır.

Son yıllarda kadının yaşı, yumurta kalitesi, daha önceki tedavisindeki sonuçlar ve gebelik kayıpları göz önüne alınarak kişiye özel sıvılar döllenme ve embriyo geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Geliştirdiğimiz embriyo detoks modelinde içinde ilave büyüme hormonları ve özel destekleyici maddeler olan solüsyonlar kaliteli embriyo gelişimi sağlamaktadır

Balanslama Konsepti

Hastaya Özel İnkübatörler

Embriyolar ‘inkübatör’ denilen, anne rahmini taklit eden özel cihazlarda geliştirilmektedir. Bu aletler; yumurtalara ve embriyolara uygun ısı, nem ve ortam sağlar.Cihazların kapaklarının fazla açılması, kullanılan gaz basınçlarının düşmesi, ısı değişiklikleri ortamı bozarak embriyo gelişmesine zarar vermektedirler. Her hastanın yumurtasının döllenmesi, embriyo gelişimi ve rahim içine transfere hazırlanması kendisine özel olarak ayrılmış alanlarda yapılmaktadır. Böylece yukarıda belirtilen sorunlar ortadan kaldırılmakta ve dış etkenlerin olumsuz etkileri önlenmektedir.

Embriyo Görüntüleme Sistemleri

(Kamera ile embriyo gelişiminin zaman bazlı takibi ve En iyi gelişen embriyo seçimi)

Kaliteli ve rahim içi zarına tutunma oranı yüksek olan embriyoyu seçmek, gebelik başarısını artırmak açısından büyük bir öneme sahiptir. Belirtilen sistemle embriyo gelişmesi, transferin yapılacağı güne kadar her gün 2-3 kez embriyologlar tarafından izlenerek incelenmekte ve transfer günü en iyi olduğu düşünülen embriyolar transfer edilmektedir.

Embriyoloji laboratuvarında transfer edilecek en iyi kaliteli embriyonun seçimi ise mikroskop altında birtakım morfolojik özellikler incelenerek yapılır. Bu değerlendirmeler embriyonun bölünme aşamalarına uygun olarak sabit zaman aralıklarında yapılmaktadır ve bu zaman dilimlerinde embriyoların istenen şartlara uygun olup olmaması kontrol edilmektedir. Embriyonun kalitesinin göstergesi olabilecek bazı değişimler, klasik embriyo değerlendirmesinde gözden kaçabilmektedir. Transfer öncesi birinci kalite olarak değerlendirilen bir embriyo, belki de bir gece önce anormal bir bölünme süreci göstermekte ve belki de açıklayamadığımız negatif sonuçların sebebi olabilmektedir.

Time-lapse diye de adlandırılan görüntüleme sistemi ile birlikte artık embriyoner gelişimin hiçbir aşaması gözden kaçmamaktadır. Mikroskoba bağlı olan kamera ile her bir embriyonun 24 saat kamera kaydı alınmaktadır.  Değerlendirme ve seçim sırasında geriye dönük video kayıtları rahatlıkla incelenmekte, anomalili özellikler gösterenler elenebilmekte ve daha sağlıklı embriyo seçimi yapılabilmektedir.

Bir diğer avantajı ise mikroenjeksiyondan transfere kadar olan süreç boyunca kontroller iç kamera sistemi ile yapıldığından embriyolar hiç dış ortama çıkarılmazlar. Böylelikle sıcaklık, nem vb. dış ortam koşullarından etkilenmezler.  Bu kesintisiz kültür takip sisteminin embriyo kalitesini olumlu etkilediği yapılan çalışmalar ile ispatlanmıştır.

Embriyo transferi yapılacak hastalarda en iyi embriyoları seçmek için, daha önceki denemelerinde iyi kaliteli embriyoların transfer edilmesine rağmen gebelik elde edilememiş hastalarda gelişimsel problemin tespiti için ayrıca iyi kaliteli embriyosu olamayan hastalarda dış ortamın etkilerinden koruyarak embriyo kalitesini düzeltmek için kullanılmaktadır.

Kümülüs Hücreleri Ko-Kültürü (Embriyoyu Rahim Içine Önceden Tanıştırma Yöntemi / Embriyo Desteği)

Doğal şartlarda sperm yumurtayı döllerken yumurtanın etrafında, ona desteklik eden cumulus hücreleri bulunmaktadır. Doğal ortamdaki embriyo gelişimi süresince embriyo rahim duvarına tutununcaya kadar bu hücreler embriyoya eşlik etmekte ve destek olmaktadırlar. Bu hücreler embriyo destek hücreleri olarak da adlandırılmaktadır.  Ancak laboratuvar şartlarında mikroenjeksiyon yapmak için, yumurta bu hücrelerden uzaklaştırılır, bu hücreler kullanılmaz, atılır.
Bunun amacı yumurta kalitesini tespit edip, doğru koşullarda mikroenjeksiyon yapmaktır. Yapılan çalışmalar cumulus hücrelerinin salgılarının embriyo gelişimini olumlu etkilediğini gösteriyor.

Bu nedenle tüp bebek tedavisinde embriyo kalitesi iyi olmadığı ya da tekrarlayan başarısız denemeler olduğu zaman bu süreci düzeltebilmek, biraz olsun doğal ortamı taklit edebilmek amacı ile cumulus hücrelerini atmayıp, onları da özel solüsyonlarda büyütüp, mikroenjeksiyon sonrası yumurtaları bu hücrelerin arasına koyarak geliştiriyoruz.

Laboratuvar şartlarında doğal ortama benzer şartlar elde ediyoruz. Böylelikle hastalarımızın önceki denemelerine kıyasla tutunma şansı yüksek, daha kaliteli embriyolar elde ediliyor.

Kliniğimizde, yıllardır Kümülüs Ko-Kültür üzerine çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Tekrarlayan başarısız tüp bebek tedavisi olan 400’ün üzerinde hasta ile yaptığımız bir çalışma, Kümülüs Ko-Kültür ile 1. kalite embriyo sayısının ve gebelik oranının arttığını göstermektedir.

Bu uygulama özellikle kötü embriyo gelişimi, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, polikistik over hastaları ile endometriozis ve çikolata kistlerinde başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olmaktadır.

Asisted Hatching (Lazer ile Traşlama)

Yumurtayı çevreleyen, onu dış etkenlerden koruyan, zona pellucida adı verilen zar, bazı durumlarda kalın olabilir. Bu durum embriyonun serbest hale geçip anne rahim duvarı olan endometriuma tutunmasına engel olabilir. Bu gibi durumlarda bu zar, lazer veya kimyasallar ile inceltilerek yada küçük bir delik açılarak embriyonun rahim içi zarına daha kolay tutunması sağlanarak gebelik şansı artırılmaktadır.

Desteklenmiş Embriyo Kültürü (Embriyo Detoksu)

Embriyolar laboratuvar şartlarında özel besiyerlerinde (kültür medyumları) gelişirler. Bu besiyerleri, bir embriyonun gelişim sürecinde ihtiyacı olan tüm maddeleri içermektedir. Buna rağmen kötü embriyo kalitesi, implantasyon (rahim duvarına tutunma) başarısızlığı ya da düşüklerle karşılaşılabilmektedir.
Bu gibi durumlarda büyüme faktörleri içeren (growth factors) özel solüsyonlar içerisinde embriyoların gelişimi takip edilir. Büyüme faktörü doğal yolla hücresel büyümeyi, çoğalmayı, iyileşmeyi uyaran ve hücresel farklılaşmayı meydana getiren özel destekleyicilerdir.

Embriyoların tutunmasında rol oynayan, embriyoları düzenleyen hücre çoğalmasını uyarıcı yapılardan biri GM-CSF’dir. (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor). GMCSF, kadın üreme sisteminden elde edilir. Embriyolarda ise GM-CSF ile etkileşim kurabilecek özel alıcılar bulunur. Embriyo ile anne rahim duvarı arasındaki iletişime aracılık eder. GM-CSF, blastosist gelişimini artırır, tutunmayı destekler, gebelik oranlarında belirgin artış gözlenir, düşükleri azaltır ve canlı doğum oranını artırır.

Embriyoner gelişim için optimal koşullar sağlandığından, tekrarlayan tüp bebek denemesi olan hastalarda, kötü embriyo gelişiminde, ileri anne yaşında, düşük over rezervi olan hastalarda, dondurulmuş embriyo sikluslarında ve özellikle de gebeliğin erken döneminde düşükleri olan hastalarda kullanılmaktadır.
Merkezimizde yaptığımız çalışmalar GM-CSF içeren solüsyonların devam eden gebelik oranını %44 artırdığını göstermektedir.

PRP İşlemi; kendi kanınızdan santrifüj yöntemi ile elde edilen trombositten zenginleştirilmiş plazmanın belirlenen zamanda ve şekilde endometrium dokusuna ve/veya yumurtalık içine verilmesi işlemidir. Bu işlem; belirlenen tedavi yöntemine göre bir katater yada iğne ile sedasyon altında veya sedasyonsuz yapılır.

Over PRP; Düşük over rezervi olan kadınlarda (az yumurta üreten yada yumurta elde edilemeyen), adet düzeni bozuk yada adet göremeyen kadınlarda, polikistik over hastalarında, yumurta kalitesi yada embriyo gelişimi kötü olan kadınlarda yumurtalıklara, Endometrium PRP; tekrarlayan tüp bebek tedavisi başarısızlığı olan ve endometrium kalınlığı yeterli seviyeye ulaşmayan kadınlarda iyi embriyonun gömülgenliğine destek olmak amacıyla rahim içi zarının altında özel bir bölgeye uygulanmaktadır.

  Balanslama Konsepti

  Unutmayınız; hayalinize bir an evvel ulaşabilmeniz için, basit bir tedaviden daha fazlası gerekir…

  Bir çiftin çocuk sahibi olmasında hassas dengeler rol oynar. Bu dengelerin herhangi birinde bozukluk olduğunda çiftin kendiliğinden veya yardımcı üreme teknikleri yardımıyla gebe kalmasında gecikmeler olabilir veya gebelik hiç oluşmayabilir.

  Balanslama Konsepti
  Image link

  Sorularınızı Cevaplıyoruz.

  Tüp Bebek Tedavisi, Azospermi, Embriyo Dondurma ve Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlıklarında merak ettiğiniz sorularınızı bize yazabilirsiniz?